Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro för dina medarbetare. Det kallas arbetsplatsnära stöd. Från och med den 1juli 2018 kan du få bidrag för fler insatser än tidigare, det bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Vilken typ av utredning kan jag få bidrag för?

Du som arbetsgivare kan få bidrag för:

 • Kartläggning av vilket stöd en medarbetare behöver för att undvika eller förkorta sjukskrivning, som till exempel anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstider.
 • En konsultation om lämpliga arbetshjälpmedel.

Arbetsplatsnära stöd kan exempelvis behövas

 • vid upprepad korttidsfrånvaro.
 • vid signaler om ohälsa.
 • när arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter.
 • om det finns risk för att en medarbetare kan bli sjukskriven.
 • om det finns risk för att en medarbetare kan få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning.
 • om det finns risk för att en medarbetare blir långvarigt sjukskriven.

Hur mycket pengar får jag?

Det beror på kostnaden för utredningen.

Bidraget täcker halva summan, men kan max vara 7 000 kronor per utredning. Pengarna går direkt till dig som är arbetsgivare.

Vad krävs för att få bidrag

Utredningen måste göras av en anordningar av företagshälsovård som är godkänd av Försäkringskassan.

För att kunna få bidrag ska följande ingå i utredningen:

 1. Bedömning av medarbetarens funktion i förhållande till arbetsuppgifterna.
 2. Kartläggning av medarbetarens hinder och resurser. 
 3. Att anordnaren har kunskap om arbetsplatsen samt för en dialog om lämpliga fortsatta insatser med både dig och medarbetaren.
 4. Övervägande av alternativ som till exempel arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning och deltidssjukskrivning.

Den anlitade anordnaren avgör utifrån medarbetarens besvär vilken kompetens som behövs för att utföra utredningen.      

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Hur ansöker jag?

1. Anlita en godkänd anordnare av företagshälsovård

Utredningen ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån postadress (2018-07-13)

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån anordnarnamn (2018-07-13)

2. Ansök om bidrag

Du ansöker om bidraget när utredningen är avslutad.

Följande uppgifter behövs vid ansökan:

 • vilken anordnare som har anlitats.
 • vilken medarbetare det gäller.
 • handling som styrker det belopp som du har betalat för utredningen.

Blankett för ansökan om bidrag:
7013 - Ansökan om bidrag för arbetsplatsnära stödpdf öppnas i nytt fönster

Blankett för anordnaren:
7008 Redovisning av arbetsplatsnära stöd

 

Vad kan jag få bidrag för?

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Det kan till exempel handla om att:

 • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • göra en planering för återgång i arbete
 • ta stöd av en rehabiliteringskoordinator/samordnare för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
 • stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • handledning för att klara av sitt arbete
 • anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • anlita ergonom/arbetsterapeut för att se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde t ex se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel, lära sig ändrad arbetsteknik
 • andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att din medarbetare behöver för att vara kvar i eller för att kunna återgå i arbete

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan exempelvis behövas om en medarbetare

 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • visar tecken på ohälsa
 • har en oklar arbetsförmåga i förhållande till sina arbetsuppgifter
 • riskerar att bli sjukskriven
 • riskerar få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning
 • riskerar att blir långvarigt sjukskriven.

Hur mycket pengar får jag?

Du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst kan du få 10 000 kr per medarbetare och år, och högst 200 000 per år totalt. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare.

Vad krävs för att få bidrag?

Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet måste göras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

För att kunna få bidrag ska det framgå vilken eller vilka delar av det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet du ansöker om. De olika delarna i stödet består av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för återgång i arbete. Åtgärderna som du ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete.

Beskrivning av det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

Hur ansöker jag?

1. Anlita en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån postadress (2018-07-13)

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån anordnarnamn (2018-07-13)

2. Ansök om bidrag

Du ansöker om bidraget när åtgärderna är genomförda.

 Följande uppgifter behövs vid ansökan:

 • vilken anordnare som har anlitats.
 • vilken medarbetare det gäller.
 • handling som styrker det belopp som du har betalat för utredningen.

Blankett för ansökan om bidrag:

7025 Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Blankett för anordnaren:

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

 

Vanliga frågor

Ja, du väljer själv hur ofta du vill ansöka, till exempel månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, men du kan bara få bidrag så länge det finns pengar kvar för året. Det finns ingen begränsning för antal utredningar per medarbetare och år.

Den 1 juli 2018 förändras det arbetsplatsnära stödet. Det innebär att du kan ansöka om det arbetsplatsnära stödet för utredningar som är påbörjade före den 1 juli 2018, efter det så ansöker du om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd istället.

Ja, ansökan för utredningar som görs under 2018 ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari 2019. Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder som genomfördes före den 1 januari 2018.

Du kan få bidrag för arbetsplatsnära stöd med max 7 000 kr per utredning. När det gäller bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan du få 10 000 per medarbetare och år, men högst 200 000 kr per arbetsgivare och år. Bidrag kan bara betalas ut så länge pengar finns kvar för året.