Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det är lätt att vara efterklok

Många sjukfall skulle kunna förkortas eller helt undvikas om fler arbetsgivare blir medvetna om det stöd som finns i den svenska socialförsäkringen. Du som arbetsgivare kan få hjälp att förebygga, förkorta eller underlätta för en anställd att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete.

Förebygg ohälsa

Många arbetsgivare missar möjligheten att söka bidraget för att de inte känner till det. Men bidraget är ett bra stöd och har ett tydligt förebyggande perspektiv, och man kan ansöka om bidraget för flera olika åtgärder som kan göra att sjukskrivning undviks.

Ger stöd vid psykisk ohälsa

Andelen sjukskrivna med psykisk ohälsa ökar på många arbetsplatser. Som arbetsgivare kan man känna osäkerhet om vad som behöver göras för att stödja medarbetare med sådana besvär. Vad kan du göra och vad kan du ge för stöd som arbetsgivare? Med det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet kan arbetsgivare få hjälp med att hitta nya vägar för att undvika eller förkorta en sjukskrivning.

Bidrag för att anlita expertstöd

Arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Bidraget är också ett bra stöd för arbetsgivaren att ta fram en plan för återgång i arbete, för en medarbetare som är sjukskriven.

Åtgärderna ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, till exempel en företagshälsovård eller likvärdig aktör.

Plan för återgång i arbete

När kan bidraget användas?

Bidraget kan användas när en arbetsgivare behöver få expertstöd om en medarbetare till exempel har upprepad korttidsfrånvaro, visar tecken på ohälsa, riskerar att bli sjukskriven eller att bli långvarigt sjukskriven. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd, med mera.

Enkelt att ansöka om

Försäkringskassan betalar ut bidraget direkt till arbetsgivaren, som får tillbaka hälften av kostnaden, men högst 10 000 per medarbetare och år, och högst 200 000 per år totalt. Och det är lätt att ansöka om det!

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd