Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag för att anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Åtgärderna som du ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att förebygga, sjukfall eller underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång för en medarbetare som är sjukskriven.

Plan för återgång i arbete

Hur mycket pengar får jag?

Du får tillbaka hälften av kostnaden, men högst kan du få 10 000 kronor per medarbetare och år, och högst 200 000 kronor per år totalt. Bidraget går direkt till dig som arbetsgivare.

När kan du som arbetsgivare behöva anlita en anordnare?

Det är du tillsammans med medarbetaren och anordnaren som planerar och genomför lämpliga arbetsplatsinriktade åtgärder. Medicinsk eller annan behandling ingår inte, utan det ska vara arbetsplatsinriktade stödåtgärder. Det kan till exempel vara att du som arbetsgivare behöver anlita en anordnare för att:

  • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • göra en planering för återgång i arbete
  • ta stöd av en rehabiliteringsledare eller motsvarande funktion för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
  • medarbetaren behöver stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • medarbetaren behöver stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
  • medarbetaren behöver handledning för att klara av sitt arbete
  • anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider
  • se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde t ex se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller lära sig ändrad arbetsteknik
  • genomföra andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att din medarbetare ska kunna vara kvar i eller kunna återgå i arbete

Hur ansöker jag?

1. Kontakta en godkänd anordnare

Kontakta en godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, till exempel en företagshälsovård eller en annan aktör.

Godkända anordnare Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd - efter postadress (2021-04-29) Godkända anordnare Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd- efter anordnare (2021-04-29)

2. Anordnaren redovisar genomförda insatser

Anordnaren redovisar genomförda insatser till dig, tillsammans med ett underlag som styrker kostnaden.

7026 Redovisning av utfört arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

3. Ansök i e-tjänsten

Ansök på blankett

7025 Ansök om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Använd anordnarens redovisning som underlag. Redovisningen ska inte skickas in tillsammans med ansökan. Den ska bara skickas in till Försäkringskassan på begäran.

Ansökan skickar du till adressen som finns i ansökningsblanketten, bifoga ett underlag som styrker kostnaden och leverantören.

 

Har du några frågor om det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet mejla dem till: arbetsplatsinriktatrehabiliteringsstod@forsakringskassan.se

Sidan kan inte hittas

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.
För att hitta informationen rekommenderar vi att du går in via menyn ovan eller använder webbplatsens sökfunktion.

Sidan du söker gick inte att hitta. Den kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärke/favorit inte fungerar längre.

Tillbaka till startsidan

Relaterade länkar

Om bidrag för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete

Externa länkar