Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Ersättningar och bidrag

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Information om att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Information om bidrag till arbetshjälpmedel som hjälper en medarbetare att komma tillbaka till arbetet.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Information om att du som arbetsgivare kan få bidrag när du anlitar expertstöd för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos dina medarbetare.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Information om särskilt högriskskydd. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för medarbetarens sjuklönekostnader.