Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättningar och bidrag

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Information om att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Bidrag till arbetshjälpmedel

Information om bidrag till arbetshjälpmedel som hjälper en medarbetare att komma tillbaka till arbetet.

Bidrag för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro

Information om arbetsplatsnära stöd, ett bidrag till köp av utredningar som förebygger och förkortar sjukskrivningar.

Sjuk ofta eller länge – särskilt högriskskydd

Information om särskilt högriskskydd. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för medarbetarens sjuklönekostnader.