Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Här kan du räkna ut vad sjukfrånvaron kostar ditt företag.

Bra att veta

Med programmet kan du bland annat:

  • beräkna timkostnaden för närvaro och sjukfrånvaro
  • räkna ut de totala kostnaderna för sjukfrånvaron på din arbetsplats
  • göra överslagsberäkningar på vad sjukskrivningen kostar.

Försäkringskassan har inte möjlighet att ge support på kalkylprogrammet.

Programmet beräknar de rörliga kostnaderna i form av sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning per timme samt gör ett tillägg för fasta overheadkostnader (OH), det vill säga lokaler, maskiner med mera.

Arbetsgivaravgifter, OH-kostnader samt semesterersättning är förifyllda, men du kan ändra grundinställningarna efter eget önskemål.

Sjuklön

Programmet beräknar timlönen utifrån den årslön du anger och dividerar med 1 880 timmar.

Din kostnad under dag 15–90 kan variera beroende på vilka avtal som gäller. Ditt eventuella kollektivavtal styr vilken procentsats du bör välja.

Sjukpenning

Sjukpenningen beräknas per kalenderdag. Den sjukpenninggrundande inkomsten räknas fram genom att årslönen multipliceras med 0,97 och därefter divideras med 365 dagar. Sjukpenningen motsvarar 80 procent av det framräknade talet.

Den sjukpenninggrundande inkomsten begränsas till 8 gånger basbeloppet som gäller vid årets början. För 2020 är basbeloppet 47 300 kronor och högsta gränsen 378 400 kronor. Det finns också en nedre gräns på 24 procent av basbeloppet. För 2020 är den nedre gränsen 11 300 kronor.

Detta innebär att programmet inte räknar på belopp över 378 400 kronor eller under 11 300 kronor.

Totalkostnadskalkyl

Programmet kan beräkna företagets årskostnad för personalens sjukfrånvaro om du anger totalt antal timmar med sjukfrånvaro inom respektive tidsperiod.

 

Hjälp oss att göra den här e-tjänsten bättre. Svara på frågorna i enkäten och skriv vad du tyckte om tjänsten.

Till frågorna

Relaterade länkar