Beräkna ersättning för höga sjuklönekostnader

Här kan du beräkna om ni kan ha rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader, för föregående år eller för en viss period innevarande år.Lönekostnad för hela 2019  

kronor


Sjuklönekostnad för hela 2019  

kronorUppskattat belopp för 2019
 kronor


Tänk på att uträkningen är preliminär. Vid beslut om ersättning kan beloppet komma att bli ett annat.


Uppskattad lönekostnad för hela året  

kronor


 

kronorUppskattat belopp för perioden
 kronor


Tänk på att uträkningen är preliminär. Vid beslut om ersättning kan beloppet komma att bli ett annat.