Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Startade sjukfall minskar i de flesta branscher

Sjukpenningtalet i Sverige har vänt. Vändningen speglas även i ett minskat antal startade sjukfall i 14 av 18 branscher i både privat och offentlig sektor mellan åren 2015 och 2016.

Statistik från Försäkringskassan över sjukfrånvaron per bransch och sektor och diagnos visar att antal personer som påbörjar ett nytt sjukfall minskar, men inom gruvindustrin, byggbranschen, handeln samt inom annan serviceverksamhet fortsätter antalet startade sjukfall att öka.

Även om antalet personer som blir sjukskrivna minskar i de flesta branscher så ökar antalet dagar för de individer som redan är sjukrivna inom offentlig sektor. Inom privat sektor är det dock fortfarande oförändrat.

— Längden på sjukskrivningarna ökar trots minskat antal startade sjukfall. Det ställer höga krav på hälso- och sjukvården att tillhandahålla rätt behandling och för arbetsgivarna att anpassa arbetsplatserna, i syfte att förkorta sjukskrivningar och underlätta återgången i arbete, säger Lars-Åke Brattlund.

Fakta sjukfall 2016

Statistiken redovisas också uppdelat på diagnos. Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten för år 2016.

  • Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukfall. Branscher med störst antal startade sjukfall med psykiska diagnoser återfinns alla inom vård, skola, omsorg och socialtjänst för både män och kvinnor, samt inom veterinärverksamhet.
     
  • Störst antal startade sjukfall med psykiatrisk diagnos, 58 per 1 000 sysselsatta, inträffade för anställda inom ”Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem”, som är en undergrupp inom vård, omsorg och sociala tjänster.

  • Kvinnor har nästan tredubbelt så många startade sjukfall med psykiatrisk diagnos jämfört med män (41 startade sjukfall per 1000 sysselsatta för kvinnor mot 15 för män). Andra branscher där antalet startade sjukfall med psykiatrisk diagnos är högt för kvinnor är inom avfallshantering och återvinning, i landtransportbranschen och inom säkerhets- och bevakningsbranschen med omkring 50 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta.
     
  • Sjukfrånvaron på grund av skador är dock högre för män än för kvinnor, med 12 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta för män och 10 för kvinnor.

Den bransch som för män hade flest antal startade sjukfall på grund av skador var trätillverkningsindustrin med 22 startade sjukfall per 1 000 sysselsatta följt av verksamheter inom byggbranschen med 21 sjukfall.