Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skånska Lindabs hälsoarbete ger resultat

Lindab är en tillverkningsindustri som tillverkar produkter i tunnplåt. Företaget har som många andra brottats med hög sjukfrånvaro. 2001 började Lindab jobba med hälsofrågor på allvar, då låg den totala sjukfrånvaron på cirka 9 procent. Lindabs arbete är väl förankrat hos den högsta ledningen och det konsekventa arbetet har gett resultat med en total sjukfrånvaro 2017 på cirka 5,5 procent.

Lindab har ungefär 1100 anställda i Sverige, men verksamheten finns i många olika länder. Lindabs vision är att de ska vara hälsosamma inom samtliga verksamheter. Lindab har sedan 2001 arbetat aktivt med friskvård och hälsa, men systematiskt arbetsmiljöarbete har funnits längre än så.

– Vår koncernledning tycker att det här är viktiga frågor att jobba med, de har en tanke om att vi ska gå hem i samma skick som vi kom hit, säger Maria Lindberg, rehabiliteringsansvarig på Lindab.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning på Lindab är förslitningsskador, men det förekommer också fritidsskador, medicinska åkommor och psykisk ohälsa. Lindab har tydliga rutiner för att hantera sjukskrivning och rehabilitering, som alla medarbetare fått ta del av via informationsmöten, intranät samt intern Tv som finns i alla fikarum.

Tidiga insatser och kontinuerlig kontakt

Tidiga insatser vid hög korttidssjukfrånvaro är ett framgångskoncept. Redan vid fyra karenstillfällen tar chefen samtal med medarbetaren för att se om den kan hjälpa till med något, vid sex karenstillfällen startar rehabsamtal med rehabansvarig, chef och facklig representant.

– Vi ser till att ha kontinuerlig kontakt med den som är sjukskriven. Till en början kände sig medarbetarna anklagade när de var sjuka, men under åren har vi jobbat med att vända detta att få medarbetarna att inse att vi är ett stöd istället, för att vi tjänar på när våra medarbetare är på jobbet. Våra medarbetare är viktiga för oss och oftast är det svårare att reparera dem än att reparera maskiner, säger Patrik Brogstam, produktionschef på Lindab.

Det handlar om att i ett så tidigt skede som möjligt sätta in åtgärder för att hjälpa individen att komma tillbaka i arbete. Lindab försöker i så stor utsträckning som möjligt erbjuda andra arbetsuppgifter eller möjligheten att byta avdelning för kortare eller längre perioder om det innebär att personalen kan komma tillbaka tidigare på hel- eller deltid.

– Vi har också utbildat medarbetare i livsstilens betydelse för hälsan med hjälp av Lindabs egen hälsoinspiratör. Livsstilsutbildningarna fokuserar på kostens, motionens, sömnens och stressens betydelse för hälsan. Vi har även lagt stort fokus på säkerhet och utbildningar kring det, säger Maria Lindberg, rehabiliteringsansvarig på Lindab.

Lindabs sjukfrånvaro i siffror

Mellan 2001-2004 hade Lindab en korttidssjukfrånvaro ackumulerat på ca 3,0 procent. Idag ligger den runt 2,5 procent och 1,8 procent som lägst under en månad hittills under 2017. Det svänger precis som inom alla områden.

Långtidssjukfrånvaro under samma period 2001-2004 låg som högst ackumulerat på 7,4 procent och idag ligger den på 2,2 procent. Den totala sjukfrånvaron låg på cirka 9 procent 2001 och ligger idag på cirka 5,5 procent.

– Det är viktigt att jobba både förebyggande och med att få sjukskrivna medarbetare tillbaka snabbare. Det är ett långsiktigt arbete. Vi har arbetat fokuserat med detta sen 2001 och det tar tid innan man får den där payoffen, jag tycker att vi fått den nu, avslutar Maria Lindberg, rehabiliteringsansvarig på Lindab.

Skånska Lindabs hälsoarbete ger resultat

5 minuter

Lindab har tydliga rutiner för att hantera sjukskrivning och rehabilitering. Tidiga insatser vid hög korttidsfrånvaro är ett framgångsrecept. Lindabs framgångsrika hälsoarbete får positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsklimat.

Konkreta tips för hälsoarbete

 • Följ statistiken noga
 • Ta samtal tidigt
 • Starta ett rehabärende vid behov
 • Utbilda i livsstilskompetens – vad är hälsa
 • Möjliggör/planera för stegvis återgång i arbete
 • Behåll löpande kontakt vid frånvaro
 • Hitta anpassade arbetsuppgifter för snabbare återgång
 • Skapa förståelse hos andra medarbetare
 • Förankra på högsta ledningsnivå
 • Sök kontakt och prata med medarbetarna
 • Lyssna mer än prata själv
 • Utbilda cheferna i svåra samtal

Relaterade länkar

Stöd från Försäkringskassan