Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Så sänkte Södertälje kommun sjukfrånvaron

För att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron i Södertälje kommun beslutade kommunledningen att ta ett samlat grepp för ökad arbetshälsa. Under 2016 vände trenden och sjukfrånvaron minskade bland både kvinnor och män i alla åldrar. Den totala sjukfrånvaron ligger nu på 6,9 procent jämfört med 8,2 procent 2015.

Södertälje kommun startade projekt Hållbar arbetshälsa i december 2015 och tillsatte då en projektledare för att driva projektet som pågår fram till 2018. Arbetet riktas främst till de yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro, som social- och omsorgssektorn och utbildningssektorn. Projektets aktiviteter utgår ifrån forskning som pågår inom arbetshälsa.

– Södertälje liknar ingen annan kommun i Sverige. Vi är en av de kommuner som har högst arbetslöshet i landet och har därför stora sociala kostnader och en ansträngd ekonomi. Det är tuffa förutsättningar som tvingar oss att hela tiden tänka nytt och arbeta smartare för att ge våra medborgare så bra service som möjligt, säger Zara Kvist Lindgren är projektledare för Hållbar arbetshälsa i Södertälje kommun.

För att förbättra arbetshälsan i Södertälje kommun har tre arbetssätt valts ut i syfte att öka hälsan och minska sjukfrånvaron och dessa är workshops, träna som arbetsuppgift och aktiv sjukskrivning.

– Syftet med projektet är att skapa nya arbetssätt och förändra synen på arbetshälsa. Vi ser att vårt sätt att jobba fungerar och vi har sedan starten av projektet minskat vår totala sjukfrånvaro från 8,2 procent till 6,9 procent. Sjukfrånvaron har minskat hos både män och kvinnor men det är bland kvinnor som sjukfrånvaron/ohälsan är som störst och också där vi ser de flesta förbättringarna, vilket är väldigt positivt, säger Zara Kvist Lindgren.

Workshops

För att öka delaktigheten och för att arbeta närmare verksamheterna anordnas workshops, vilket innebär att projektgruppen åker ut till arbetsplatser med höga sjuktal eller där arbetshälsan behöver ökas på något sätt.

– Under en workshop tittar vi på de organisatoriska förutsättningarna och vad som kan göras rent organisatoriskt på just den arbetsplatsen, men vi ser också över vad individen själv kan göra för att tillsammans med sina kollegor skapa den bästa möjliga arbetsmiljön, säger Zara Kvist Lindgren.

Träna som arbetsuppgift

Tre enheter i kommunen provar att träna som arbetsuppgift under sex månader med start maj 2017. Syftet är att öka arbetshälsa genom att förbättra kondition, rörlighet, balans och styrka. Träna som arbetsuppgift är obligatoriska för alla medarbetare och genomförs en gång per skift. Träningspassen är 11-14 minuter långa och utförs en gång varje arbetspass.

– Det är viktigt att våra medarbetare orkar och med träna som arbetsuppgift får medarbetarna möjlighet att bygga upp den styrka och rörlighet i kroppen som krävs för att orka med sina arbetspass, säger Zara Kvist Lindgren.

På Heijkensköldska Gården har man börjat träna som arbetsuppgift. Varje arbetspass inleds med 15 minuters träning.

– Vi kör en kombination av pulshöjande, balans och stretchövningar. Jag känner att jag presterar bättre efter ett träningspass, jag känner mig mjukare i kroppen, är rörligare och gladare. Även de som tidigare hade problem med rygg och axlar säger att de har mindre ont nu, säger Samira Koch, undersköterska på Heijkensköldska Gården.

Aktiv sjukskrivning

Det tredje fokusområdet är aktiv sjukskrivning, som alla chefer inom kommunen fått utbildning i och som innebär att arbetsgivaren ska ha en mer aktiv roll under en medarbetares sjukfrånvaro. Här jobbar chefer och medarbetare med riktiga samtal som bygger relationer.

– Aktiv sjukskrivning innebär att när man blir sjuk så ringer man till mig och sjukanmäler sig. Dag två, om man inte är tillbaka på arbetet, så ringer jag upp och frågar hur det går och hur medarbetaren mår för att försöka få en bild av när personen kan vara tillbaka. Det viktiga med detta initiativ är att det ska göra skillnad om man kommer till jobbet eller inte, säger Katarina Holmström, förskolechef för Tveta förskolor i Södertälje kommun.

Så jobbar Södertälje för att öka arbetshälsan

5 minuter

För att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron i Södertälje kommun beslutade kommunledningen att ta ett samlat grepp om ökad arbetshälsa.

Tre tips för ökad arbetshälsa

  • Det behövs också att man har fattat beslut och att man jobbar strukturerat. Det är viktigt att verkligen satsa och avsätta tid, för det tar tid att skapa förändring och man behöver ha med sig hela organisationen från högsta ledning ut i verksamheten.
  • Det är också av stor vikt att lyssna på de som jobbar ute i organisationen, att på riktigt ta reda på vad arbetshälsa är för dem för att undvika ett ovanifrån perspektiv.
  • Det tredje tipset är att sluta göra mer av samma, att sluta jobba som man alltid gjort utan att det sker någon förändring, våga testa något nytt.