Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medicinska underlag och blanketter

Här finns medicinska underlag och blanketter för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. De är uppdelade i olika kategorier.

Kort om medicinska underlag och blanketter

  • Läkarintyg 7804 finns elektroniskt i de flesta journalsystem.
  • Om du laddar ner ett underlag eller en blankett, måste du skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan eller ger den till patienten. Du kan alltså inte skicka in blanketten med e-post. Adressen står på blanketten.
  • Alla blanketter är i pdf-format. För att öppna dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader i din dator.
  • Om du är vårdgivare eller leverantör av journalsystem och behöver tillgång till våra blanketter utan dokumentskydd ska du kontakta oss via e-post på forsakringskassanblanketter@forsakringskassan.se

Intyg för sjukpenning

Fylls i elektroniskt i journalsystemet av dig som är läkare. Skicka in till Försäkringskassan via journalsystemet eller ge intyget till patienten om hen ber om det.

För dig som inte har intyget i ditt journalsystem, använd blankett, använd blankett 7804 då den innehåller mer omfattande hjälptexter.

7804 Läkarintyg för sjukpenningpdf öppnas i nytt fönster

Se vad ett läkarintyg ska innehålla

Utlåtande för förebyggande sjukpenning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan. Läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning ersätter läkarutlåtande för förebyggande behandling, medicinsk behandling, medicinsk rehabilitering.

7265 Läkarutlåtande - Förebyggande sjukpenning

Utlåtande för sjukersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7800 Läkarutlåtande för sjukersättning Se vad ett läkarutlåtande för sjukersättning ska innehålla

Utlåtande för aktivitetsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmågapdf öppnas i nytt fönster

7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång       

Detaljerat läkarutlåtande – sjukersättning och aktivitetsersättning

Om patienten har bott utomlands ber Försäkringskassan dig som läkare att fylla i ett detaljerat läkarutlåtande. Du skickar det till Försäkringskassan. Adressen står i den begäran om detaljerat läkarutlåtande som handläggaren skickar.

Detaljerat läkarutlåtande      

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7262 Läkarutlåtande för särskilt högriskskydd

Utlåtande för närståendepenning

Fylls i av dig som är läkare. Den som ansöker om närståendepenning skickar in utlåtandet till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3225 Läkarutlåtande för närståendepenning

Intyg för särskilt tandvårdsbidrag

Fylls i av dig som är läkare. Patienten ger intyget till sin tandläkare eller tandhygienist.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se)pdf öppnas i nytt fönster

Sjukintyg för patient som vistas eller är bosatt i Sverige men arbetar i annat EU/EES-land

Fylls i av dig som är läkare och har en patient som vistas eller är bosatt i Sverige, men är försäkrad i ett EU/EES-land och blir sjuk i Sverige. Du eller patienten skickar läkarutlåtandet till:

Försäkringskassan
Sjöfartskontoret EU/EES
Vågmästaregatan
1417 02 Göteborg

Försäkringskassan skickar utlåtandet vidare till myndigheten till det land där patienten arbetar.

E116 Läkarutlåtande om arbetsoförmåga

Allmänt läkarutlåtande om hälsotillstånd

Fylls i av dig som läkare om Försäkringskassan eller patienten begär det. 3200 är ett allmänt läkarutlåtande som används om det saknas läkarutlåtande för en specifik förmån.

3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd

Utlåtande för livränta

7808 Läkarutlåtande för livräntapdf öppnas i nytt fönster

Fylls i av dig som läkare om Försäkringskassan eller patienten begär det. Patienten eller du som läkare skickar in det till Försäkringskassan.

 

Utlåtande för sjukersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7800 Läkarutlåtande för sjukersättning

Se vad ett läkarutlåtande för sjukersättning ska innehålla

Utlåtande för aktivitetsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmågapdf

7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång       

Detaljerat läkarutlåtande – sjukersättning och aktivitetsersättning

Om patienten har bott utomlands ber Försäkringskassan dig som läkare att fylla i ett detaljerat läkarutlåtande. Du skickar det till Försäkringskassan. Adressen står på blanketten.

Detaljerat läkarutlåtande

Utlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Utlåtande för assistansersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7805 Läkarutlåtande för assistansersättning

Se vad ett läkarutlåtande för assistansersättning ska innehålla

Utlåtande för merkostnadsersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7806 Läkarutlåtande för merkostnadsersättning

Utlåtande vid ögonsjukdom

Används till exempel vid ansökan om handikappersättning för att Försäkringskassan ska kunna bedöma om den sökande saknar ledsyn.  Fylls i av dig som är läkare. Den sökande skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan om handikappersättning.

3210 Läkarutlåtande vid ögonsjukdom

Utlåtande för bilstöd

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3222 Läkarutlåtande för bilstöd

Se vad ett läkarutlåtande för bilstöd ska innehålla

Vid behov kan en arbetsterapeut komplettera läkarens utlåtande med ett yttrande.

5055 Arbetsterapeutiskt yttrande för bilstöd

Utlåtande för arbetshjälpmedel

Det finns inget speciellt läkarutlåtande för bidrag till arbetshjälpmedel.

Utlåtande för särskilt högriskskydd

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7262 Läkarutlåtande för särskilt högriskskydd

Underlag för särskilt tandvårdsbidrag

Fylls i av dig som är läkare. Patienten ger intyget till sin tandläkare eller tandhygienist.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag (socialstyrelsen.se)pdf öppnas i nytt fönster

Allmänt läkarutlåtande om hälsotillstånd

Fylls i av dig som läkare om Försäkringskassan eller patienten begär det. 3200 är ett allmänt läkarutlåtande som används om det saknas läkarutlåtande för en specifik förmån.

3200 Läkarutlåtande om hälsotillstånd

 

Intyg om graviditet

Fylls i av dig som är läkare, barnmorska eller sjuksköterska vid mödravårdscentral. Patienten skickar in det till Försäkringskassan.

7211 Intyg om graviditet

Underlag för graviditetspenning

Det finns inget speciellt medicinskt underlag för graviditetspenning. Journalanteckningar eller ett fritt formulerat intyg brukar användas.

Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön

7204 Särskilt läkarutlåtande för en gravid egenföretagare vid risker i arbetsmiljön

Fylls i av en arbetsmiljöspecialist. Patienten skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan om graviditetspenning.

 

 

 

 

Intyg och utlåtande för tillfällig föräldrapenning för sjukt barn

Fylls i av dig som är läkare. Patienten skickar in intyg eller utlåtande till Försäkringskassan.

7443 Intyg för tillfällig föräldrapenning

7447 Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt 12 men inte 16 år

7436 Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning för ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år

Utlåtande för vårdbidrag

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3220 Läkarutlåtande för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Se vad ett läkarutlåtande för vårdbidrag ska innehålla

Utlåtande för bilstöd

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

3222 Läkarutlåtande för bilstöd

Se vad ett läkarutlåtande för bilstöd ska innehålla

5055 Arbetsterapeutiskt yttrande för bilstöd

Utlåtande för assistansersättning

Fylls i av dig som är läkare. Patientens förälder skickar in det till Försäkringskassan tillsammans med sin ansökan.

7805 Läkarutlåtande för assistansersättning

Se vad ett läkarutlåtande för assistansersättning ska innehålla

 

 

 

Teamutredning, TMU

7268 Läkarutlåtande efter teamutredning för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete

Används när Försäkringskassan har beställt en teamutredning från ett landsting. Endast läkare som har genomgått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin samt de uppföljningsdagar som har erbjudits kan utfärda läkarutlåtande efter teamutredning.

Stöddokument

7271 Samtalsguide

7270 Nivåbeskrivningar

Särskilt läkarutlåtande, SLU

Särskilt läkarutlåtande för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete

7264 Särskilt läkarutlåtande för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete

Används när Försäkringskassan har beställt ett särskilt läkarutlåtande. Försäkringskassan beställer endast särskilt läkarutlåtande endast från läkare som har gått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i försäkringsmedicin samt de uppföljningsdagar som har erbjudits.

Stöddokument:

7271 Samtalsguide


7270 Nivåbeskrivningar

Aktivitetsförmågeutredning, AFU

Inför aktivitetsförmågeutredning

7432 Svar på förfrågan inför aktivitetsförmågeutredning

Inför en aktivitetsförmågeutredning skickas en förfrågan till sjukskrivande läkare om eventuell övrig medicinsk information som bör tillföras ärendet. Sjukskrivande läkare svarar på förfrågan i blanketten.

Bedömning

7269 Aktivitetsförmågeutredning på beställning av Försäkringskassan enligt SFB 110 kap. 14 § 4 p

Används när Försäkringskassan har beställt AFU. Försäkringskassan beställer endast AFU från läkare som har gått Försäkringskassans fördjupningsutbildning i aktivitetsförmågeutredning

Stöddokument:

Manual AFU för läkare

Utvidgad undersökning

7431 Aktivitetsförmågeutredning för utvidgad undersökning

Används om en utvidgad undersökning av psykolog, arbetsterapeut eller sjukgymnast är aktuell.

Stöddokument:

Manual AFU för övriga professioner

 

 

 

Arbetsplatsnära stöd

Fylls i av dig som är anordnare av företagshälsovård. Ge ifylld blankett till den anställdes arbetsgivare.

7008 Redovisning av arbetsplatsnära stöd

Bidrag för medicinsk service

Fylls i av dig som är anordnare av företagshälsovård. Bifoga en specifikation över kostnaderna. Skicka in till Försäkringskassan senast den 1 februari.

7012 Ansökan om bidrag för medicinsk service

 

 

 

Läkare inom offentligt finansierad vård kan inte få ersättning för att utfärda läkarutlåtande. Varken läkarutlåtande eller detaljerat läkarutlåtande som i vardagstal ofta benämns E213.

Det är endast läkare som står utanför den offentligt finansierade vården eller har samverkansavtal med landstinget på den så kallade nationella taxan som kan få ersättning för vissa läkarutlåtande. De läkarutlåtande som kan ersättas är de som hör till en ansökan om sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta. Ersättning kan vara max 2 200 kronor. Detaljerat läkarutlåtande kan även ersättas till denna läkargrupp när Försäkringskassan har begärt det för annat lands räkning.

Ersättning för läkarutlåtande

Fylls i av dig som är vårdgivare. Du ska inte bifoga någon faktura.

7807 Begäran om ersättning för läkarutlåtande – sjukersättning, aktivitetsersättning och livränta

 

Vanliga frågor

Ja. Ett intyg är ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om att bedömningar i något avseende.