Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader.

På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti 2020 till och med februari 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

Läs mer om ersättning för kostnader för sjuklön och procentsatser på riksdagens webbplats:

Förordning (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (riksdagen.se)

Behöver jag ansöka om ersättningen?

Nej, ingen ansökan behövs. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Du ska fylla i de kostnader som du ska betala enligt sjuklönelagen. Det innebär:

  • Kostnader för dag 1–14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner.
  • Karensavdraget på sjuklönen ska inte räknas med då det inte är en kostnad.
  • Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.
  • Räkna inte med kostnader från kollektivavtal eller särskilda avtal med den anställda.

Information om sjuklön

Sjuklön

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan själv begära utbetalning av pengarna eller låta dem stå kvar för att täcka skatter och avgifter som ska betalas. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på Skatteverkets webbplats.

Utbetalning från skattekontot – för dig som är företagare (skatteverket.se)

När kommer pengarna?

Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis efter det datum då arbetsgivare senast ska har lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats kan du läsa när du senast ska lämna in din arbetsgivardeklaration.

När ska jag lämna arbetsgivardeklaration? (skatteverket.se)

Du får ersättningen några dagar efter att Försäkringskassan har tagit ett beslut. Om du lämnar in arbetsgivardeklarationen senare i månaden kommer du att få ersättningen i slutet av månaden.

Vanliga frågor

I vanliga fall har en arbetsgivare rätt till ersättning för den del som sjuklönekostnaderna överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Det kallas för ersättning för höga sjuklönekostnader. Den högsta ersättningen som en arbetsgivare kan få är 250 000 kronor för ett år.

Pengarna krediteras på arbetsgivarens skattekonto en gång om året. Det sker när Försäkringskassan har fattat beslut efter kalenderårets slut.

Det är inte reglerat i lagen hur arbetsgivaravgiften ska fördelas när du redovisar dina sjuklönekostnader. Du kan göra på olika sätt, till exempel fördela avgifterna proportionerligt eller lägga den högre eller lägre avgiften på sjuklönekostnaden.

Alla arbetsgivare har fått ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen perioden april–juli 2020.

Sjuklönekostnader som redovisats för augusti - december 2020 beräknas enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

För april–december 2020 beslutar Försäkringskassan om ersättningen månadsvis.

För januari–mars 2020 gäller vanliga regler och ersättningen kommer att beräknas mars 2021.

Sjuklönekostnader som redovisas för januari till och med februari 2021 beräknas enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft och kommer att betalas ut månadsvis.

Om du har fått särskilt högriskskydd utbetalt under 2020 räknas det av från den årliga beräkningen av ersättningen för höga sjuklönekostnader. Beräkningen görs 2021 och omfattar januari–mars 2020.

Relaterade länkar

E-tjänster