Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

Sista datum att ansöka om ersättningen var den 15 december. Regeringen har föreslagit att tiden ska förlängas men inte fattat något beslut så du kan inte ansöka ännu. När beslutet är fattat kommer vi uppdatera den här sidan och lägga upp ansökningsblanketten du ska använda.

Vem kan få ersättning?

Ersättningen kan betalas ut till privata bolag och organisationer som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller till dig som anställer dina assistenter själv. Kommunala anordnare eller de som efter avtal med kommunen utför assistans kan inte få ersättningen, de kompenseras via kommunen eller regionen.

Vilken typ av skyddsutrustning kan jag få ersättning för?

Ersättning kan betalas ut för personlig utrustning som assistenten använder som skydd mot smitta. Med personlig skyddsutrustning avses utrustning som kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

Personlig skyddsutrustning är framför allt munskydd, visir och plastförkläden eller motsvarande skyddskläder, exempel på utrustning som omfattas av förordningen är:

  • Andningsskydd och filtrerande halvmasker
  • Ansikts- och ögonskydd som visir eller korgglasögon
  • Skyddsförkläden och engångsoveraller
  • Skyddshandskar, både engångs och sådana som kan återanvändas

Du kan också få ersättning för frakt- och fakturaavgifter förutsatt att de finns styrkta på underlaget för köpet av personlig skyddsutrustning.

Handsprit, plexiglas och luftrenare är exempel på sådant som inte anses vara personlig skyddsutrustning som omfattas av förordningen. Eventuell milersättning för att köpa in utrustning bedöms heller inte vara en kostnad du kan få ersättning för.

Hur mycket kan jag få?

Du kan få högst 5 000 kronor för varje person som har assistansersättning. Ersättningen gäller kostnader man haft under perioden 1 februari–30 november 2020.

Av förordningen framgår att bidrag inte lämnas för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt. Det innebär att kostnaderna du kan få ersättning för ska avse personlig skyddsutrustning och inte redan ha ersatts på annat sätt. Om kostnaderna som du söker bidrag för till någon del har ersatts genom till exempel assistansersättning ska du ange det på ansökningsblanketten.

Hur ansöker jag?

Sista dagen att ansöka var den 15 december. Har du frågor kan du ringa vårt kundcenter på 0771-17 90 00.

Vart ska ansökan skickas och vad behöver jag bifoga?

Ansökan ska skrivas ut och postas till vårt kontor i Gävle, du kan tyvärr inte mejla. Det är viktigt att ansökan är komplett ifylld och att alla kostnader är styrkta med kvitto eller faktura på skyddsutrustningen du köpt. Det behöver inte vara kvitton eller faktura i original, det går bra att skicka kopior.

Försäkringskassan
Box 645
801 27 Gävle

Har du fått statsbidrag tidigare?

Har du fått statsbidrag enligt EU-förordningen 1407/2013, så kallat stöd av mindre betydelse, under de tre senaste åren ska du tillsammans med din ansökan skicka en redovisning av vem som betalat ut stödet och hur mycket du fått.

När måste ansökan vara hos Försäkringskassan?

Ansökningstiden är 1 till och med 15 december så senast den 15 december måste vi ha fått en komplett ansökan. Det är kort ansökningstid så det är väldigt viktigt att ansökan är helt ifylld och att fakturor och kvitton du hänvisar till finns med. Om ansökan behöver kompletteras finns det risk att vi inte hinner få in alla uppgifter och måste fatta beslut utifrån de uppgifter vi redan har.

När kommer pengarna?

Vi kommer göra allt vi kan för att alla som har rätt till ersättning ska få den innan årsskiftet.