Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Assistans­ersättning för vuxna

Assistansersättning för vuxna (Teckenspråk)

22 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information på teckenspråk om vad som gäller om du ska ansöka om assistansersättning för vuxna.

 

Du som behöver personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka kan ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan.

Kan jag få assistansersättning?

Du kan få assistansersättning om du

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • är försäkrad i Sverige.

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

 • andning
 • personlig hygien
 • intagande av måltider
 • klä av och klä på dig
 • kommunikation med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.

Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Kommunen kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). De som omfattas av lagen är

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
   
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
   
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
 

Hur mycket kan jag få i assistansersättning?

Ersättningen är 315 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Den högsta ersättningen är 352,80 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka. Eftersom vi alltid kontaktar dig när vi har fått din ansökan så gör det inget om den är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Vi kontaktar dig och bokar ett samtal

Vi bekräftar din ansökan inom en vecka. Om det finns behov av ett samtal bokar vi in det. Där går vi igenom vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Samtalet sker per telefon, hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer i samtalet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut

Det tar normalt 5 månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

Om du redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ditt beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in

 • handlingar som visar att dina personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan dig och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i andra månaden efter den månad som du började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

 

”Personlig assistans gör att jag kan arbeta”

En olycka förändrade allt. Efter månader på sjukhus fanns visserligen det gamla jobbet kvar men arbetsuppgifterna och arbetsmiljön var svåra att anpassa till de nya förutsättningarna.

Läs Marikas berättelse


6. Välj hur din assistans ska anordnas

Kommun som vill bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) medan privata anordnare behöver ha tillstånd från IVO att bedriva verksamhet med personlig assistans. Försäkringskassan får inte rekommendera någon speciell anordnare. IVO har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av en privat anordnare behöver du kontrollera att anordnaren har tillstånd och är godkänd för F-skatt. Assistansföretag måste vara godkända för F-skatt. Kooperativ och ekonomiska föreningar måste inte vara godkända för F-skatt, men utan det blir det mer administrativt jobb för dig som får assistansen. De måste dock ha tillstånd.

Om du väljer att själv anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

Utbetalning av ersättning för personlig assistans utan tillstånd förbjuds

Kommun som vill bedriva verksamhet som assistansanordnare behöver anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) medan privata anordnare måste ha tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Försäkringskassan får inte rekommendera någon speciell anordnare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av en privat anordnare behöver du kontrollera att anordnaren har F-skattsedel. Assistansföretag måste ha F-skattsedel. Kooperativ och ekonomiska föreningar måste inte det, men utan F-skattsedel blir det mer administrativt jobb för dig som får assistansen.

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

 

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till oss.

 

Om du väljer att ordna assistansen själv finns det några saker som du behöver känna till om hur du ska gå tillväga innan assistansen inleds, exempelvis att du ska anmäla verksamheten till IVO, Inspektionen för vård och omsorg och vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Vi har samlat information på en separat sida om vad du behöver göra och vad du behöver tänka på när du redovisar till Försäkringskassan.

Information för dig som anställer assistenter själv

 

7. Skicka in räkning och tidsredovisning

En gång i månaden ska du skicka in en räkning för assistansersättning.

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du anmäla på blankett

3057 Räkning för utförd assistans 3057 Hjälp att fylla i blanketten, på svenska

Uppgifterna måste komma in till oss senast den 5:e i andra månaden efter räkningen gäller.

 

 
 

En gång i månaden ska du skicka in en räkning och tidsredovisning. 

Räkning

Din räkning kan du lämna in på Mina sidor.

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.

Om du inte kan använda Mina sidor kan du använda blanketten istället.   

3057 Räkning assistansersättningpdf öppnas i nytt fönster        

3057 Hjälp att fylla i blankettenpdf öppnas i nytt fönster

Tidsredovisning

Tidsredovisningen kan du tyvärr inte lämna på Mina sidor ännu. Fyll i och skicka in blanketten istället.

3059 Tidredovisning assistansersättning 3059 Hjälp att fylla i blanketten
  

Blanketterna måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

8. Utbetalning

Ersättningen kan betalas ut på två sätt, antingen i efterskott eller i förskott. Efterskott är vanligast, det är bara om du själv anställer alla dina assistenter som du kan få ersättningen i förskott.

Assistansersättning i efterskott betalas omkring den 5:e eller den 20:e varje månad. Ersättningen betalas ut när kompletta underlag har kommit in och när de blivit handlagda.

Assistansersättning i förskott betalas en gång i månaden. Omkring den 20:e varje månad får du en preliminär utbetalning för de timmar som du har blivit beviljad assistansersättning.

Oavsett om det är du eller någon annan som är betalningsmottagare så får du en kopia på utbetalningsbeskedet varje gång vi betalar ut ersättningen. Kopian är bara information för kännedom, och du behöver inte göra någonting.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer.

Avvikande utbetalningsdagar se

9. Meddela alltid förändringar

Ring din handläggare om du:

 • flyttar till en annan bostad
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen eller regionen
 • flyttar till en gruppbostad
 • vårdas på sjukhus
 • får hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar hur dina assistenter arbetar.

Meddela oss också om legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal bedömer att du behöver någon form av sjukvårdande insats. Vissa förändringar kan påverka rätten till assistansersättning och om du har fått pengar som du inte har haft rätt till, så kan du behöva betala tillbaka. Anmäl förändringen till oss så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen.

Hjälpmedel tillhandahålls av kommunen eller regionen (landstinget). Du kan läsa mer om hjälpmedel på

1177s webbsida.

 Hjälp oss göra vår webbplats bättre

Svara på enkäten och berätta vad du tycker om webbplatsen.

Till enkäten öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

Ja, det går bra.

Nej, Försäkringskassan får inte rekommendera en viss anordnare. Kommunen har basansvaret för personlig assistans, du kan alltid ta kontakt med dem om du är osäker på något. En sak som är viktig att du känner till är att om du väljer en privat anordnare behöver du kontrollera med Inspektionen för vård och omsorg att anordnaren har tillstånd att bedriva personlig assistans.

Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen.

Om något förändras i din situation kan det innebära att Försäkringskassan omprövar din rätt till assistansersättning. Meddela Försäkringskassan om något förändras.

Nej. Om du behöver hjälp med assistans ska du kontakta din kommun istället. De kan hjälpa till med assistans i form av till exempel hemtjänst.

Ja. Meddela din handläggare att du behöver tolk på mötet.

Ingenting. Du fortsätter att få assistansersättning även efter att du fyller 65 år. Däremot kan du inte få fler timmar. Skulle ditt behov av assistans förändras och du behöver mer timmar ska du kontakta din kommun. Kontakta Försäkringskassan om du behöver mindre assistans.

Sjukvårdsinsatser ska utföras av hälso- och sjukvården och då kan du inte få assistansersättning för det.

Däremot kan du få assistansersättning för insatser som hälso- och sjukvården normalt sett ansvarar för om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att insatserna kan utföras som egenvård i hemmet med hjälp av en personlig assistent. Det kan till exempel handla om att din assistent hjälper dig att ta din medicin, hjälper dig med sondmatning eller skötsel av stomi, kateter eller trakeostomi.

Det är viktigt att du meddelar oss om något ändras. Det gäller till exempel om något tidigare har utförts som egenvård men som nu utförs som sjukvård. Det finns annars en risk att du får pengar som du inte har rätt till och då kan du behöva betala tillbaka pengarna.

Ja. Du kan ha assistansersättning samtidigt som du har merkostnadsersättning. Däremot kan inte en och samma kostnad ge rätt till både assistansersättning och merkostnadsersättning.

Det är svårt att ge ett generellt svar på det. En längre utlandsvistelse kan innebära att du inte anses bosatt i Sverige och då påverkar det din rätt till assistansersättning. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU. Du behöver meddela oss, både om du reser till ett annat land en längre tid eller om du åker på kortare regelbundna resor, så att vi kan svara på vad som gäller för dig.

Om du har fått pengar som du inte har rätt till kan du behöva betala tillbaka.

Assistans­ersättning för vuxna