Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig

Underhållsstöd när barnet inte bor hos dig

11 minuter

[Beskrivande text]

 

Underhållsstödet finns till för barn när föräldrarna inte har tillräckligt med pengar att betala underhållsbidrag eller där möjligheterna för föräldrarna att komma överens är mycket små.

Om du inte betalar underhållsbidrag för ditt barn eller om du inte har råd att betala kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. Det betalas ut till den andra föräldern och du ska sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan.

Hur mycket ska jag betala?

Det beror på din taxerade inkomst och hur många barn du är skyldig att betala underhåll för. Beloppet blir aldrig högre än det Försäkringskassan har betalat ut till ditt barn. 

Ring kundcenter på 0771 – 524 524 för att ta reda på vad som gäller dig.

Hur gör jag?

Omkring den 25:e varje månad får du ett inbetalningskort. Du ska betala in pengarna innan månadsskiftet. Det går också bra att betala via autogiro.

När du har skött inbetalningarna till Försäkringskassan i 6 månader

När du har betalat i tid och med rätt belopp till Försäkringskassan minst sex månader i följd, kommer du och den andra föräldern att få ett brev från Försäkringskassan där vi meddelar att vi inte längre kommer att betala ut underhållsstöd till den andra föräldern. Det beror på att det inte finns någon anledning till att betalningarna går via Försäkringskassan. Du kan istället betala pengarna direkt till den andra föräldern.

Därför ska ni också själva komma överens om beloppet. Använd verktyget Beräkna underhållsbidrag för att få ett förslag på underhållsbidrag och en avtalsmall. Beräkningen och avtalsmallen kan ni använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag.

Beräkna underhållsbidrag

Vad gör vi om vi inte kan komma överens?

Om ni inte kan komma överens om ett underhållsbidrag själva kan ni få hjälp av Försäkringskassan. Ni kan boka ett personligt webbmöte med en handläggare för att få hjälp med era frågor om hur ni räknar ut underhållsbidraget.

Boka tid för webbmöte

Kommunen erbjuder också gratis samarbetssamtal om vårdnad, umgänge, boende och barns försörjning. Där får ni hjälp att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa utan att behöva gå till domstol. Kontakta din kommun.

Om ni har haft samarbetssamtal och fått hjälp av Försäkringskassan att räkna ut ett underhållsbidrag men ändå inte kan komma överens om frågor som rör barnet så kan ni vända er till tingsrätten. Kontakta ett juridiskt ombud för att få veta hur ni ska göra.

Vanliga frågor

Barnet har rätt till förlängt underhållsstöd om hen:

  • går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande
  • får studiestöd eller förlängt barnbidrag
  • bor och är folkbokfört hos den andra föräldern eller någon annan som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
  • inte är eller har varit gift.

Om barnet ansöker om förlängt underhållstöd ska du fortsätta betala till och med juni det år som barnet fyller 20 år. Du kommer att få ett beslut hemskickat.

Om barnet har slutat skolan eller inte ansöker om förlängt underhållstöd ska du betala till och med den månad som barnet fyller 18 år.

Ja, om du och den andra föräldern har ett avtal eller en dom om umgänge. Då kan du begära nettoberäkning för att få göra ett stående avdrag. Nettoberäkningen utgår från det antal dygn per år som domen eller avtalet säger att barnet ska bo hos dig.

Ansök på Mina sidor

Om du inte kan ansöka på Mina sidor

2583 Begäran om nettoberäkning av underhållsstöd När du har begärt nettoberäkning och fått ett beslut kommer du att få ett stående avdrag på det beloppet du ska betala. Den andra föräldern får motsvarande avdrag på underhållsstödet.

Bor inte ditt barn hos dig som avtalat, kan du begära att nettoberäkningen ska upphöra. Den andra föräldern kan också anmäla att domen eller avtalet inte följs. I så fall kan vi neka dig nettoberäkning eller upphäva ett beslut som redan finns, om det inte finns särskilda skäl till att domen eller avtalet inte följs.

När ett beslut om nettoberäkning upphävs måste det gå två år innan du kan få nettoberäkning på nytt.

Du kan ansöka om att få skjuta upp dina betalningar till oss helt eller delvis i upp till ett år. Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du använda den här blanketten:

2572 Ansökan om att skjuta upp betalning av underhållsstöd (anstånd)

Om du inte betalar varje månad kommer det bli ränta på skulden. Försäkringskassan lämnar också över skulden till Kronofogden när den äldsta fordran är fem månader gammal. Det kan innebära extra kostnader för dig. Det är därför viktigt att du ansöker om anstånd om du inte kan betala.

Du kan ansöka om att skjuta upp din betalning igen. I särskilda fall kan du befrias från delar av skulden. Det gäller om du

  • har fått lägre inkomst på grund av exempelvis sjukdom, rehabilitering eller arbetslöshet
  • har skjutit upp betalningen under minst tre sammanhängande år
  • fortfarande inte kan betala.

Du ansöker på den här blanketten:

2570 Ansökan om att befrias från att betala skuld (eftergift) (123 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Du är skyldig att betala underhåll för ditt barn även om du flyttar till ett annat land. Ring till kundcenter på 0771-524 524 så kan vi ge dig information som gäller i just din situation.

Då kan det bli aktuellt att du ska betala 500 kronor direkt till den andra föräldern istället. Försäkringskassan kan då betala ett utfyllnadsbidrag på 1 073 kronor till den andra föräldern, så att hen får 1 573 kronor per månad om barnet är yngre än 11 år. Är barnet äldre blir utfyllnadsbidraget 1 223 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år, och 1 573 kronor efter att barnet har fyllt 15 år. Det ger den andra föräldern 1 723 kronor respektive 2 073 kronor, beroende på hur gammalt barnet är. Om det är aktuellt i ert fall kommer ni båda att få brev från oss om det.