Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Höjt tandvårdsbidrag och höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård

15 december 2017

Riksdagen beslutade den 14 december att höja det allmänna tandvårdsbidraget. Sedan tidigare har riksdagen också beslutat att höja åldersgränsen för kostnadsfri tandvård.

Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård höjs 1 januari 2018. Det innebär att den som är försäkrad i Sverige får rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 22 år. Från och med det år man fyller 23 år har man i stället rätt till statligt tandvårdsstöd.

Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Från och med 15 april fördubblas det allmänna tandvårdbidraget. Det innebär att

  • från och med det år man fyller 23 till och med det år man fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • från och med det år man fyller 30 till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Om man inte har använt det tandvårdsbidrag som blev tilldelat 2016 eller 2017 blir det alltså dubbelt så stort från och med 15 april 2018.

Tandvårdsbidraget för 2018 tilldelas som vanligt 1 juli 2018 och då med det högre beloppet.

Läs mer om: Höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård

Tillbaka till nyhetsarkivet