Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Mammor tar ut största andelen av föräldrapenningen

24 maj 2018

Statistik från Försäkringskassan visar att det fortfarande är kvinnor som tar ut den största andelen av föräldrapenning, vab och barnbidrag för sina barn, trots att föräldrarna ska kunna dela jämställt.

Föräldrapenningen infördes 1974 för att båda föräldrarna skulle kunna kombinera arbete med familj. Från början var det bara en procent av männen som tog ut några dagar. Försäkringskassan har i uppdrag att sprida kunskap om föräldraförsäkringen, vilka valmöjligheter som finns och konsekvenserna av dem så att föräldrar kan göra välgrundade val. Ett av skälen är att frånvaron från arbetsmarknaden kan få effekter på kvinnors arbetsmarknadssituation, med sämre karriärmöjligheter och med en sämre löneutveckling, livsinkomst och pension.

Alexandra Wallin är chef för avdelningen Barn och familj:

- När man tittar på fördelningen mellan dem som får ersättning från Försäkringskassan för att ta hand om sina barn blir det tydligt att kvinnor fortfarande tar ut flest ersättningsdagar. Det kan vi se genomgående på alla våra vård- och omsorgsförmåner.

Utvecklingen går långsamt framåt och 2017 tog papporna ut 28 procent av de utbetalade föräldrapenningdagarna. Sedan lagändringen om delat barnbidrag trädde i kraft 2014 har andelen kvinnor som mottar ersättningen minskat från 88 till 76 procent och andelen män på motsvarande sätt ökat från 12 till 24 procent.

- Det vi ser har haft störst effekt på fördelningen är när det har införts lagändringar som bygger på att föräldrarna ska dela, säger Alexandra Wallin.

Fakta

  • Mäns uttag av föräldrapenningdagarna var 28 procent 2017 och 72 procent av dagarna togs ut av kvinnor.
  • Under 2017 gick 62 procent av de utbetalade vabdagarna till kvinnor och 38 procent till män.
  • Under 2017 var 83 procent av mottagarna av underhållsstöd kvinnor och 17 procent män.
  • Av de som fick vårdbidrag under 2017 utgjorde kvinnor 84 procent av mottagarna och män 16 procent.

Bilaga

Grafik

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-116 98 88


Tillbaka till pressmeddelanden