Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Oförändrad andel kompletteringar av läkarintyg

12 december 2017

På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan kartlagt omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningar. Studien visar att andelen kompletteringar nu är på samma nivå som 2011 men att andelen har ökat något sedan 2012. Samtidigt har antalet sjukfall ökat stort.

Försäkringskassan begär in kompletteringar för 9,7 procent av läkarintygen vid sjukskrivning som inkommit till Försäkringskassan. Motsvarande andel för 2011 var 9,3 procent och för 2012 7,2 procent.

– Studien visar att andelen begärda kompletteringar av läkarintyg håller en relativt jämn nivå över tid, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen inom Försäkringskassan.

Samtidigt har antalet kompletteringar som begärs in ökat med 60 procent vilket är en konsekvens av att antalet sjukfall under åren blivit fler och längre. Antalet utfärdade läkarintyg har ökat med 57 procent.

– Att hälso- och sjukvården upplever en ökad arbetsbörda för kompletteringar av läkarintyg är förståeligt och en direkt följd av fler och längre sjukskrivningar. Det blir tydligt hur viktigt det är att förebygga sjukskrivningar i ett tidigt skede och att människor kan komma tillbaka i arbete utan att fastna i långa sjukskrivningar, säger Lars-Åke Brattlund.

För diagnosgrupperna psykiska diagnoser, rörelseorganen samt skador och förgiftningar ligger andelen begärda kompletteringar på mellan 9 och 11 procent. För gruppen tumörer ligger andelen något lägre på cirka 5 procent. De flesta kompletteringar, 21 procent, sker mellan dag 91 och 180 i sjukperioden. Mellan dag 1 till 90 är andelen 7 procent.

Svar på regeringsuppdrag, Försäkringskassans kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivningpdf öppnas i nytt fönster

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.


Tillbaka till pressmeddelanden