Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringen i siffror 2018

26 juni 2018

Utgifterna för försäkringar och bidrag från socialförsäkringen motsvarade nästan 5 procent av BNP under 2017. Totalt fick 606 000 personer sjukpenning någon gång under 2017, varav 64 procent var kvinnor och 36 procent var män. Den ersättning som betalades ut till flest personer under 2017 var det statliga tandvårdsstödet.

Något mer än hälften av utgifterna för socialförsäkringen gick till sjuka och personer med funktionsnedsättning, en tredjedel gick till barn och familjer samt resterande del till andra ersättningar inom främst arbetsmarknadsområdet.

Fakta:

  • År 2017 var socialförsäkringens utgifter för de försäkringar och bidrag som administreras av Försäkringskassan knappt 228 miljarder kronor. 
  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2017 gick 72 procent till kvinnor och 28 procent till män. 
  • 1,4 miljoner föräldrar mottog barnbidrag under år 2017. Av dessa var 75 procent kvinnor.
  • Det statliga tandvårdsstödet var den ersättning som betalas ut till flest personer under året. Över 4 miljoner personer tog del av det under 2017.

Socialförsäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse, inte bara för enskilda, hushåll och företag, utan för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om denne bor eller arbetar i landet. Det innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- och/eller bosättningsbaserade.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen:

Statistik och analys

Bilaga

Mer siffror och fakta om socialförsäkringen finns i publikationen ”Socialförsäkringen i siffror 2018” som bifogas pressmeddelandet.

Socialförsäkringen i siffror 2018pdf öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88
 

Tillbaka till pressmeddelanden