Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

4 september 2017

Om Försäkringskassan drar in en persons assistansersättning är det kommunen som tar över ansvaret för det stöd som personen kan få. Nu ska Försäkringskassan förbättra rutinerna vid överlämningen.

Det är regeringen som gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera om myndigheten ska bli skyldig enligt lag att anmäla till kommunen om en person som har haft assistansersättning får den indragen.  

Analysen som nu är klar visar att den skyldighet som Försäkringskassan har i nuvarande lagstiftning är tillräcklig. Försäkringskassan ska informera kommunen om beslut om assistansersättning. Däremot behöver Försäkringskassan se över rutinerna för detta.  

– Det är viktigt för oss att de personer som lämnar den statliga assistansersättningen inte hamnar mellan stolarna, utan att överlämningen till kommunen blir så bra som möjligt så att personen kan ansöka om kommunalt stöd. Den här rapportens analys har gett oss bra inspel till vad som funkar och inte funkar vid överlämningen till kommunerna. Vi kommer att se över rutinerna under hösten, bland annat kan man tänka sig att kommunerna får mer information än vad de får idag. Våra beslutsmotiveringar är något som exempelvis kan underlätta i LSS-handläggningen som kommunen gör, säger Marie Axelsson, chef för Försäkringskassans avdelning för Funktionsnedsättning.  

Kommunen ansvarar för det stöd som finns till personer med funktionsnedsättning och som regleras enligt LSS eller i Socialtjänstlagen. För LSS insatsen personlig assistans delar kommunerna ansvaret med Försäkringskassan.
Eftersom kommunerna organiserar sin LSS-handläggning på olika vis i hela landet kommer Försäkringskassan att se över rutinerna på lokal nivå.   


Rapportenpdf öppnas i nytt fönster
 


FAKTA: Indragen assistans  

När en person har haft assistansersättning i två år omprövar Försäkringskassan rätten till ersättning för att se om det skett någon förändring i behoven. De flesta tvåårsomprövningar leder till att timantalet är oförändrat eller att mottagaren ansöker om och beviljas fler timmar. En del får dock minskat antal timmar och för andra dras ersättningen helt in.  

Anledningen till att assistansersättningen dras in vid en tvåårsomprövning kan vara att Försäkringskassan bedömer att de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Det kan också vara att personen inte längre ingår i någon av de grupper som enligt lag har rätt till assistans.

Fördjupad information om assistansersättningen:

Kontakt  

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88

Tillbaka till pressmeddelanden