Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Reserverade månader ökar pappors uttag av föräldrapenning

14 maj 2019

En ny kort analys från Försäkringskassan visar att de tre reserverade månaderna i föräldraförsäkringen har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Efter införandet av den tredje reserverade månaden har 40 procent av papporna tagit ut minst tre månader med föräldrapenning när barnet fyllt två år.

Syftet med föräldraförsäkringen är att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och studier med familjeliv. Ända sedan starten har mammor tagit ut den största delen av föräldrapenningen, och ett politiskt mål har länge varit att föräldrar ska dela mer jämställt på uttaget. För att öka pappors uttag har reserverade dagar införts: den första reserverade månaden infördes 1995, den andra reserverade månaden infördes 2002 och den tredje reserverade månaden infördes 2016.

I den nya analysen framgår det dock att vissa grupper av föräldrar har påverkats mer än andra. Det är framför allt pappor med medelhög utbildningsnivå som har påverkats av införandet av den tredje reserverade månaden. Pappor med lägre utbildningsnivå har inte påverkats i lika stor utsträckning.

– De reserverade månaderna har ökat pappors uttag av föräldrapenning. Men mycket annat påverkar föräldrars uttag, bland annat ser normer och förväntningar på föräldrarnas roller olika ut i olika grupper och kan ha betydelse för föräldrarnas beslut. För oss är det viktigt att arbeta för att alla föräldrar har en god kunskap om föräldraförsäkringen och vilka möjligheter och konsekvenser den ger, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

De viktigaste resultaten i rapporten:

  • De reserverade månaderna har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning.
  • 40 procent av papporna till barn födda 2016 har tagit ut minst 90 dagar med föräldrapenning när barnet fyllt två år.
  • Den tredje reserverade månaden ökade uttaget framför allt bland män med gymnasieutbildning.

Mer att läsa:

Reserverade dagar i föräldraförsäkringen (Korta analyser 2019:1)

Jämställd föräldraförsäkring. Utvärdering av de reserverade månaderna i föräldraförsäkringen (Socialförsäkringsrapport 2019:2)

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta Försäkringskassans presstjänst på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden