Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenningtalet i juni 2017

25 juli 2017

Sjukpenningtalet minskar för femte månaden i rad. Sjukpenningtalet för juni har jämfört med ett år bakåt minskat med 1,4 procent.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade talet med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,0 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

– Det är bra att färre hamnar i sjukskrivning, och fler kommer tillbaka i arbete efter sin sjukskrivning. Men för att vi ska nå en låg och stabil sjukfrånvaro återstår ännu mycket arbete för oss på Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, arbetsgivarna och andra aktörer i samhället, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Sjukpenningtalet i juni 2017pdf öppnas i nytt fönster

Fakta

  • Sjukpenningtalet i juni 2017 är 10,6 dagar vilket är 1,4 procent lägre jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med maj 2017
  • Ohälsotalet i juni 2017 är 27,1 dagar vilket är 0,9 dagar lägre än ett år tidigare och 0,2 dagar lägre jämfört med maj 2017   
  • Antalet pågående sjukfall var i april 2017 183 472 varav 72 498 hade pågått i mer än ett år


Tillbaka till pressmeddelanden