Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utgiftsprognos: Högre utgifter för sjukskrivningar

30 juli 2018

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 219 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 224 miljarder kronor år 2021. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2018–2021 som lämnas till regeringen idag.

Prognoserna är sammantaget marginellt högre än de som lämnades i maj 2018. Prognosen för sjukpenning har höjts, i huvudsak på grund av att antalet startade sjukskrivningar beräknas bli fler. Det beror på att antalet sjukskrivningar under första halvåret blev något fler än prognostiserat, något som kommer att analyseras djupare när detaljerad statistik finns tillgänglig.

  • Sjukpenningutgifterna har varierat kraftigt över tid. Efter flera års ökning började de minska under 2017. Minskningstakten dämpades direkt i början av 2018 och utgifterna beräknas nu utvecklas stabilt under prognosperioden, säger Axel Arvidsson, prognoschef på Försäkringskassan.

Prognoserna för föräldrapenning och barnbidrag har däremot sänkts, detta till följd av Statistiska centralbyråns sänkta befolkningsprognos. Även prognosen för aktivitets- och sjukersättning (fd förtidspension) har sänkts då antalet personer som uppbär dessa ersättningar beräknas bli färre. Övriga prognoser, bland annat för assistansersättningen, har justerats marginellt.

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen, miljarder kronor

Utgiftsprognos

Myndighetens utgifter ingår i tre utgiftsområden:

Hälsovård, sjukvård och social omsorg där assistansersättningen och det statliga tandvårdsstödet är de största utgiftsposterna.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning där sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen är de största utgiftsposterna.

Ekonomisk trygghet för familjer och barn där barnbidraget, föräldraförsäkringen och bostadsbidragen är de största utgiftsposterna.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen:

Statistik och analys

Utgiftsprognos för budgetåren 2018-2021

Kontakt: Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88

Tillbaka till pressmeddelanden