Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stabil sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans nya prognos

2 maj 2019

Utgifterna för socialförsäkringen beräknas uppgå till 220 miljarder kronor under 2019 och förväntas därefter att öka till 224 miljarder kronor 2022. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2019–2022 som lämnas till regeringen torsdag 2 maj 2019.

Försäkringskassans utgifter beräknas i huvudsak följa en stabil utveckling. Prognoserna är sammantaget något lägre än de som lämnades i februari 2019.

Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering beräknas öka svagt under prognosperioden, vilket i huvudsak beror på att ersättningens storlek påverkas av pris- och löneutvecklingen. Antalet startade sjukskrivningar beräknas öka något medan antalet långa sjukskrivningar beräknas minska. Detta medför att det sammanlagda antalet sjukskrivna personer förväntas utvecklas stabilt, liksom sjukpenningtalet.

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar beräknas däremot minska under hela prognosperioden, vilket främst beror på att antalet personer med sjukersättning blir färre. Utflödet på grund av att personer fyller 65 år har varit och prognostiseras att vara större än antalet påbörjade sjukersättningar under hela prognosperioden.

Utgifterna för statlig assistansersättning beräknas öka marginellt under prognosperioden, vilket främst beror på att schablonbeloppet (ersättningen per timme) höjs årligen. Även antalet assistanstimmar per mottagare beräknas öka, medan antalet assistansmottagare beräknas minska något under prognosperioden. I beräkningen är inte den lagändring som förslås träda i kraft 1 juli medtagen.

Den största utgiftsökningen sker inom familjeförmånerna, där utgifterna för både barnbidrag och föräldraförsäkring beräknas öka framöver, både till följd av att antalet barn i befolkningen ökar och stigande löner och priser.

Våra utgiftsområden

Miljarder kronor

Utgiftsområden Maj 2019

Läs prognosen här

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88

Tillbaka till pressmeddelanden