Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Omfattande dubbelarbete ökar risken för sjukfrånvaro – även för pappor

14 januari 2015

Pappor som tar ett stort ansvar i hemmet och har en likvärdig ställning i arbetslivet som sin partner, löper liksom mammor större risk att bli sjukskrivna. En arbetsfördelning med mannen som huvudförsörjare och kvinnan som huvudansvarig för obetalt arbete i hemmet minskar risken för sjukskrivning, men begränsar möjligheterna att uppnå jämställdhet i arbets- och familjeliv.

Under årets forskarseminarium i Umeå presenterar Försäkringskassan en ny studie som är en fortsättning på en tidigare Socialförsäkringsrapport, där sambandet mellan graden av jämställdhet mellan föräldrarna, i såväl hemmet som på arbetsmarknaden, och risken för mammors sjukskrivning analyserades. Nu lägger Försäkringskassan fokus även på papporna för att se hur jämställdhet påverkar risken för sjukskrivning.

För pappor ökar risken för sjukskrivning när de delar ansvaret i hemmet

Mammors risk att bli sjukskrivna minskar när pappan tar ett större ansvar för hemarbetet jämfört med när mamman har huvudansvaret. För papporna är resultatet det omvända: De har en ökad risk att bli sjukskrivna när de tar ett större ansvar för hemarbetet jämfört med när mamman har huvudansvaret. Samtidigt som jämställdheten för hemarbetet ökar så ökar även ”jämställdheten” med avseende på risken att bli sjukskriven.

– Kvinnor och män närmar sig den jämställda fördelningen från olika håll. Mer jämställt betyder mindre ansvar i hemmet för kvinnor, mer ansvar för män. Man ska också komma ihåg att sjukskrivningsriskerna ligger på olika nivåer från början – medan mammors risk ökar från relativt högt till ännu högre, ökar pappors risk från relativt lågt till lite högre. Alltså innebär en ökad jämställdhet en utjämning av riskerna och därmed också ökad jämställdhet i sjukskrivningsrisker, säger Laura Hartman som är analysdirektör på Försäkringskassan.

Fakta

  • I december 2014 fick 147 745 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, 96 738 kvinnor och
    51 007 män. Dessutom fick 3 274 personer rehabiliteringspenning (2 295 kvinnor och 979 män).
  • Resultatet bygger på en registerstudie av samtliga kvinnor och män som fick sitt första barn 2002 - 2009 där samband mellan graden av jämställdhet mellan makarna i såväl hemmet som på arbetsmarknaden och risk för pappans sjukskrivning analyserats.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Pressmeddelandet i pdf-format (pdf 161 kB, öppnar nytt fönster)

Tillbaka till pressmeddelanden