Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenningtalet i november 2017

22 december 2017

För november var sjukpenningtalet 10,2 dagar och har jämfört med ett år bakåt minskat med 6,3 procent. Under oktober månad beviljades 97,7 procent av alla nyansökningar av sjukpenning.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade sjukskrivningarna med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,3 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

– Under en sjukdomsperiod ska man få hjälp och stöd av sin arbetsgivare, hälso- och sjukvården och av arbetsförmedlingen om det behövs för att kunna återgå till arbete. Alla är viktiga aktörer tillsammans med Försäkringskassan i arbetet mot ohälsa ute på våra arbetsplatser, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för Sjukförsäkringen inom Försäkringskassan. 

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, regionala sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga - sjukpenningtalet november 2017

Fakta

  • Under oktober månad beviljades 97,7 procent av alla nyansökningar av sjukpenning
  • Sjukpenningtalet i november 2017 var 10,2 dagar vilket är 6,3 procent lägre jämfört med ett år tidigare och samma som i oktober 2017
  • Ohälsotalet i november 2017 är 26,3 dagar vilket är 1,5 dagar lägre än ett år tidigare och 0,2 dagar lägre jämfört med oktober 2017
  • Antalet pågående sjukfall var i september 2017 170 846  varav 70 252 hade pågått i mer än ett år

Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden