Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Sjukpenningtalet i september 2017

25 oktober 2017

Sjukpenningtalet minskar totalt sett för åttonde månaden i rad. Minskningen sker i alla Sveriges län och för både kvinnor och män. Sjukpenningtalet för september har jämfört med ett år bakåt minskat med 4,4 procent.

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Mellan 2010 och 2016 ökade sjukskrivningarna med 80 procent för att vända nedåt i början på 2017. Sjukpenningtalet ligger nu 1,2 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020. Det betyder att minskningen går något snabbare än den beräknade nedgången.

En låg och stabil nivå på sjukfrånvaron är viktigt för att människor inte ska hamna i ett långvarigt utanförskap. Allas bidrag är nödvändiga för att nå dit; arbetsgivarna, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och den enskilde, säger Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, regionala sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga sjukpenningtalet september 2017

Fakta

  • Sjukpenningtalet i september 2017 är 10,3 dagar vilket är 4,4 procent lägre jämfört med ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med augusti 2017.
  • Ohälsotalet i september 2017 är 26,7 dagar vilket är 1,2 dagar lägre än ett år tidigare och 0,1 dagar lägre jämfört med augusti 2017.
  • Antalet pågående sjukfall var i juli 2017 169 298 varav 70 864 hade pågått i mer än ett år.

Vad är sjukpenningtalet och ohälsotalet?

Om en person har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan denna vara berättigad till sjukpenning. För anställda betalas ersättningen ut från dag 15 i sjukfallet, de första 14 dagarna består av en karensdag samt en sjuklöneperiod som betalas ut av arbetsgivaren. För till exempel arbetslösa och föräldralediga kan ersättningen från Försäkringskassan betalas ut tidigare.

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden