Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Samarbete mot felaktiga utbetalningar sparar mångmiljonbelopp

23 maj 2019

Under tio år har Skatteverket lämnat uppgifter till Försäkringskassan om felaktiga utbetalningar ur välfärdssystemen. Arbetet har hittills lett till att Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar på 420 miljoner kronor, samt återkrav eller skadestånd på 232 miljoner kronor.

– Utbytet mellan Försäkringskassan och Skatteverket om felaktiga utbetalningar har gett ett gott resultat. Skattepengar ska gå till de som har rätt till dem, ingen annan. Det säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Sedan 2008 har Försäkringskassan och Skatteverket samarbetat genom informationsutbyte för att minska felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen. Samarbetet har skapat bättre förutsättningar för att motverka felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen.

Ungefär 40 miljoner kronor i genomsnitt per år har stoppats från att betalas ut felaktigt som en följd av informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Skatteverket. Drygt 20 miljoner kronor i genomsnitt per år har begärts i återkrav eller skadestånd.

– Skatteverket meddelar andra myndigheter utifrån uppgifter vi har. Vi lämnar fler än 1 000 sådana anmälningar per år, de kommer från både folkbokföringen och beskattningsverksamheten, säger Åsa Isaksson, enhetschef på Skatteverket.

Den 1 juni 2008 trädde lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i kraft. Lagen säger i korthet att en myndighet som har anledning att anta att en ekonomisk förmån betalats ut felaktigt har en skyldighet att meddela detta till den beslutsfattande myndigheten.

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst
010-116 98 88

Åsa Isaksson
010-573 87 67, enhetschef allvarligt skatteundandragande, Skatteverket

Skatteverkets presstjänst
010-574 89 60

Tillbaka till pressmeddelanden