Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Hög andel felaktiga utbetalningar för vård av sjukt barn

23 mars 2018

Försäkringskassans utbetalningar för vård av sjukt barn visar på en hög andel felaktiga utbetalningsdagar som uppgår till 15 procent – närmare 900 miljoner kronor. Det framgår av de slumpmässiga kontroller som genomförts under 2017, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att värna välfärdens trygghetssystem genom att betala ut rätt ersättning till rätt person. Därför avser vi att vidta ett flertal åtgärder med anledning av rapportens resultat.

– Det här är allvarligt och vi behöver förstärka vårt kontrollarbete. De kontroller vi gör är bra, men vi behöver göra fler, säger Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och familj.

Försäkringskassans åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar

Det krävs fler och mer träffsäkra kontroller för att upptäcka felaktiga utbetalningar. Det innebär att fler handläggare ska arbeta med kontrollfrågor. Vi ska också fortsätta utveckla de metoder vi använder, för att kunna göra mer effektiva insatser för att motverka felaktiga utbetalningar.

– Det går inte utifrån granskningen att avgöra om de felaktiga utbetalningarna beror på avsiktliga eller oavsiktliga fel av dem som ansöker om tillfällig föräldrapenning. Det måste vi arbeta vidare med, säger Alexandra Wallin.

System som säkerställer korrekta utbetalningar

Det handlar även om fortsatt teknisk utveckling. Vårt utvecklingsarbete är inriktat på att säkerställa korrekta utbetalningar och att det ska bli lättare för föräldrar att göra rätt från början.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Och det gör också de flesta som ansöker om tillfällig föräldrapenning, säger Alexandra Wallin.

Förändrad lagstiftning kan krävas för att stävja bidragsbrott

Lagstiftningen inom tillfällig föräldrapenning, vård av sjukt barn, kan behöva förändras för att minska andelen felaktiga utbetalningar.

Ett område som skulle kunna vara aktuellt är användande av arbetsgivardeklarationen på individnivå som införs 1 juli 2018. De månatliga uppgifterna som kommer in till Skatteverket vore önskvärt om Försäkringskassan kunde ta del av. Då kan vi säkerställa att ingen lyfter lön samtidigt som de ansöker om tillfällig föräldrapenning.

Läs hela rapporten:

Felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning, Socialförsäkringsrapport 2018:1

För mer information, kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-1169888.

Tillbaka till pressmeddelanden