Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nya förmåner 2019 för personer som lever med funktionsnedsättning

18 december 2018

Vid årsskiftet införs de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, som successivt kommer att ersätta dagens vårdbidrag och handikappersättning. Syftet är att de nya förmånerna ska vara mer flexibla och precisa i sin utformning.

Personer som har kostnader till följd av sin egen eller sitt barns funktionsnedsättning samlas nu i den nya förmånen merkostnadsersättning.

– Handikappersättningen har gällt både för hjälpbehov och merkostnader. Eftersom kommuner och landsting oftast står för själva hjälpinsatserna har merkostnaderna nu istället lyfts ut till en renodlad kostnadsersättning, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Till skillnad från handikappersättningen kan merkostnadsersättning beviljas på en av fem nivåer beroende på hur stora merkostnader en person har. Det gör att tröskeln in till ersättningen sänks samtidigt som taket höjs något jämfört med dagens handikappersättning. Även i merkostnadsersättningen finns garanterade nivåer för personer som är blinda eller gravt hörselskadade.

Rätten till dagens vårdbidrag har baserats på den samlade bilden av behov av vård och merkostnader kopplade till ett barns funktionsnedsättning. Även här blir det en uppdelning när de nya förmånerna införs.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan, om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn, ansöka om omvårdnadsbidrag. En förmån som nu två föräldrar, till skillnad mot tidigare, kan dela på. Om deras merkostnader överstiger en viss nivå kan de även ha rätt till merkostnadsersättning.

– Det är en modernare lagstiftning som tar mer hänsyn till olika familjebildningar och gör det enklare för föräldrar att kombinera arbete med att ge sitt barn omvårdnad och tillsyn. I och med den nya föräldraledighetslagen som träder i kraft samtidigt har dessutom föräldrar rätt till förkortad arbetstid om det finns ett beslut om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet, säger Andreas Larsson.

Alla ersättningar kommer att löpa parallellt under en period framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag, och för de allra flesta inte heller handikappersättning, efter 1 januari 2019.

Kontakt:

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden