Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

18 oktober 2018

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

– Vi på Försäkringskassan har flera gånger uttryckt att aktivitetsersättning vid förlängd skolgång bör ingå i det ordinarie studiestödssystemet. CSN har större kunskap om skolsystemet och utbildningar, dessutom har de större möjligheter att få vetskap om avbrutna studier, säger Marie Axelsson, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Att förmånen idag är en del av socialförsäkringssystemet utgör också en risk för att unga blir beroende av sjukförsäkringen utan att först ha prövat möjligheterna på arbetsmarknaden.

Försäkringskassan föreslår en ny översyn som tittar på frågorna:

  • Är det rätt grupper som beviljas ersättningen?
  • Finns det sätt att förenkla regelverket?
  • Vilken huvudman är bäst lämpad för uppdraget?

Övriga saker som konstateras i rapporten är:

  • En ökning av unga med neuropsykiatriska diagnoser inom förmånen.
  • Andelen bifall minskade under 2017.
  • Det finns flera utmaningar i handläggningen.
  • Att de som påbörjat en gymnasieutbildning oftare får en förvärvsinkomst sen.
  • Att brist på statistik försvårar analyser.

Läs rapporten i sin helhet här:

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En fördjupad bild av utvecklingen över tid och Försäkringskassans handläggning (Socialförsäkringsrapport 2018:7)

Kontakt

Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.


Tillbaka till pressmeddelanden