Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Allt fler unga får aktivitetsersättning

1 november 2017

Antalet unga med aktivitetsersättning har under en lång period ökat, visar en analys från Försäkringskassan. Analysen visar också att de som får ersättningen ofta tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

Aktivitetsersättningen ska dels ge unga människor med sjukdom eller funktionsnedsättning ekonomisk trygghet, dels stimulera dem till aktivitet under tiden med ersättning i syfte att förbättra arbetsförmågan och öka deras möjligheter att delta i arbetslivet. Många av de unga vuxna som har aktivitetsersättning har kvar den till de fyller 30 år, då möjligheten att få aktivitetsersättning upphör.

– Syftet med aktivitetsersättningen är att personer ska få möjlighet att utvecklas, delta aktivt i samhällslivet och få stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet.  På det viset är aktivitetsersättningen motsägelsefull då det i första skedet är fokus på arbetsförmågans nedsättning och vad en individ inte klarar av, för att i ett senare skede, när aktivitetsersättning är beviljad, fokusera på möjligheter och förutsättningar för arbete, säger Ingeborg Watz Forslund, områdeschef för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Analysen visar att de här personerna ofta tidigare har haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

– Då tidigare studier visat att få lämnar aktivitetsersättningen för arbete, och då en stor del unga både innan och efter aktivitetsersättningen har ersättning från socialförsäkringen, tycks försäkringens nuvarande utformning inte vara en fungerande väg att fullt ut uppnå målen, säger Ingeborg Watz Forslund.

Rapportens viktigaste slutsatser:

  • Unga med aktivitetsersättning har ökat stadigt, från 29 000 personer år 2005 till drygt 47 000 personer år 2015. Ungefär lika många kvinnor som män har haft ersättningen under perioden.
  • 60 procent av de som har aktivitetsersättning har som barn haft vårdbehov som gett deras föräldrar rätt till vårdbidrag.
  • En majoritet, 60 procent, av de med aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga stannar i ersättningen tills de uppnår den övre åldersgränsen på 30 år.
  • Av de som lämnar aktivitetsersättningen vid 30 års ålder går ungefär hälften direkt över till sjukersättningen. Det är något vanligare för män än för kvinnor att gå över till sjukersättning.

För mer information

Statistiken, som är en del av Försäkringskassans offentligt publicerade statistik, finns på myndighetens webbplats.

Statstik.xls

Du hittar analysen på www.forsakringskassan.se/kortaanalyser

Du kan också kontakta presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden