Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kvinnor med högst inkomst delar mest jämställt på föräldrapenningen

7 mars 2018

Nästan vart tredje föräldrapar där kvinnorna har hög inkomst har också delat jämställt på föräldrapenningdagarna. Det är främst i föräldrapar där kvinnorna har hög utbildning eller hög inkomst som störst andel av föräldraparen delat jämställt visar ny framtagen statistik från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har tagit fram statistik för hur föräldrar till förstfödda barn år 2005 till och med 2015 fördelat sin föräldrapenning. Många föräldrar delar jämställt på föräldrapenningen under barnets första två år men det finns tydliga skillnader beroende på vad man har för utbildningsnivå, vilken inkomst man har och i vilket län man bor.

Det har blivit vanligare att föräldrapar delar jämställt på föräldrapenningen. En första milstolpe mot att ha delat helt jämställt på föräldrapenningdagarna är att ingen av föräldrarna har tagit ut en större andel än 60 procent av dagarna. För föräldrar till barn födda under 2005 var andelen som delade jämställt 9,5 procent, föräldrar till barn födda under 2015 var 17,4 procent.

Fördelningen av föräldrapenningen mellan könen går mot ett mer jämställt uttag. Kvinnor och män som har en högre utbildning eller har en högre inkomst delar oftare lika på föräldrapenningen. Nästan en tredjedel av kvinnorna med hög inkomst delar jämställt på föräldrapenningen, medan en sjättedel av kvinnorna med medelinkomst gör det.

– Att kvinnors utbildning och inkomst spelar roll kände vi till sedan tidigare men vi visste inte att skillnaden var så stor, säger Alexandra Wallin, försäkringsdirektör för avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

Uppsala, Västerbotten och Stockholms län toppar listan med andelen flest jämställda föräldrapar. I de län som ligger lägre än rikssnittet, som exempelvis Jönköping, Kalmar och Kronoberg län, går förändringen mot ett mer jämställt uttag långsammare.

Det finns flera faktorer som gör att föräldrarna kan tjäna mer på att dela mer jämställt. Till exempel betalar många arbetsgivare ofta så kallad föräldralön som täcker upp för en del av inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Många glömmer också att räkna med de långsiktigt negativa ekonomiska effekter det medför för kvinnor att vara borta från arbetet längre än män i form av sämre löneutveckling och lägre pension.

Enligt Försäkringskassans regleringsbrev ska myndigheten verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Föräldraförsäkringen ger stora möjligheter för båda föräldrarna att ta hand om sina barn och samtidigt kunna förvärvsarbeta.

De bifogade tabellerna visar andelen och antalet föräldrar till förstfödda barn födda år 2005–2015 som har delat lika på de utbetalda dagarna med föräldrapenning när barnet fyllt 2 år. Att dela lika innebär att föräldrarna har tagit ut 40–60 procent av de utbetalda dagarna.

Via länken nedan presenteras statistik som visar andelen och antalet föräldrar till förstfödda barn födda år 2005–2015 som har delat lika på de utbetalda dagarna med föräldrapenning när barnet fyllt 2 år. Att dela lika innebär att föräldrarna har tagit ut 40–60 procent av de utbetalda dagarna.

Andelen och antal föräldrar som delat lika på föräldrapenning

Statistiken, som är en del av Försäkringskassans publicerade statistik, finns på myndighetens webbplats. Här kan du även hitta mer statistik om föräldraförsäkringen.

Vill du veta mer, kontakta Försäkringskassans presstjänst på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden