Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förslag till lagändringar inom sjukersättningen

28 november 2017

Försäkringskassan föreslår lagändringar som påverkar rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Förslaget innebär en ökad möjlighet till individuell hänsyn på grund av ålder och att begreppet ”arbetsmarknad” blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning vid dag 180.

Det är viktigt att den enskildes arbetsförmåga tas tillvara i den mån den finns vilket berättigar ett fortsatt begränsat inflöde till sjukersättning. Dagens regelverk resulterar dock i att individer blir fast i långa sjukskrivningar.

–  Det här berör de människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som mer rimlig, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Totalt beviljades knappt 9000 personer sjukersättning under 2016 vilket är en historiskt låg nivå. Prognosen för 2017 är att färre än 6000 personer kommer att beviljas sjukersättning.

Förslag till lagändringar;

  • Att om det finns särskilda skäl får myndigheten från och med den tidpunkt ålderspension tidigast kan beviljas, på sökandes begäran, beakta individuella omständigheter vid bedömning av arbetsförmågan.
  • Begreppet ”arbetsmarknaden” i 33 kapitlet 10 § socialförsäkringsbalken ändras på ett sådant sätt att myndigheten vid bedömningen av arbetsförmågan ska beakta den försäkrades förmåga att förvärvsarbeta i ett ”normalt förekommande eller i ett annat för personen lämpligt tillgängligt arbete där hänsyn kan tas till aktivitetsbegränsningen”.

Fakta

Sjukersättning: är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Tidigare kallad förtidspension.

Sjukpenning: är en ersättning för den som inte kan arbeta sin vanliga arbetstid på grund av sjukdom. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.

Framställning om ändring i socialförsäkringsbalken

Författningsförslag Förslag till lag om ändringar i socialförsäkringsbalken

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden