Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Studie visar på både för- och nackdelar med anhörigassistans

20 juni 2018

För första gången har Försäkringskassan tittat närmare på situationen för anhöriga och brukare i de fall då de förstnämnda fungerar som personliga assistenter. Studien visar bland annat på fördelar i form av kontinuitet, men också på risker – bland annat att de anhöriga arbetar trots sjukdom.

– De som har assistans från nära anhöriga, oftast barn, får en bra kontinuitet i sin assistans, men i de fall det är föräldrarna som är personliga assistenter så fasas de så småningom ut på grund av ålder. Det här kan vara ett problem framförallt för de som lever med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och inte har så många andra anhöriga som kan ta över, säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan.

Det kan också vara svårt att ersätta en anhörig vid sjukdom. Risken finns då att denne ändå arbetar. Statistiken visar också att anhörigassistenter har lägre grad av sjukskrivning än andra personliga assistenter.

En annan sak som framkommer i studien är att personer med låg inkomst oftare söker assistansersättning, men har en lägre grad av beviljande vid första ansökan.

– Att personer med starkare socioekonomisk position har lättare att få ta del av samhällsinsatser är tyvärr ett känt och globalt fenomen. Vad det beror på kan vi inte se med hjälp av statistiken, så vi rekommenderar fördjupade studier på området för att se om vi på Försäkringskassan och andra aktörer kan behöva stärka stödet till dem som ansöker om assistansersättning, säger Martin Hurtig.

Bilaga

Anhöriga till personer med statlig assistansersättning. En beskrivning av anhöriga som personliga assistenter, mottagare av personlig assistans och assistansersättningen, Socialförsäkringsrapport 2018:5

Fakta

Assistansmottagarna får i genomsnitt en tredjedel av sin personliga assistans från anhöriga. Bland mottagare under 18 år är andelen anhörigassistans i genomsnitt runt 60 procent och nästan alla har minst en anhörig som assistent. Anhöriga arbetar i genomsnitt fler timmar än utomstående.

Kontakt

Kontakta presstjänsten på 010-116 98 88.

Tillbaka till pressmeddelanden