Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Det som är bra delar man lika på

På den här sidan kan du som är förälder få inspiration till att dela föräldradagarna och få ett mer jämställt uttag samt en djupare förståelse om varför det är viktigt.

Fortfarande få som delar lika

Diagram som visar andel föräldrapenningdagar för kvinnor och mänFöräldraförsäkringen har funnits i över 45 år. Redan från början hade båda föräldrarna rätt till lika många dagar med föräldrapenning och man kunde avstå dagar till varandra. 1974 tog mammor ut 99,5 procent av alla dagarna medan pappor tog ut 0,5 procent. 2016 tog mammor ut cirka 75 procent av de utbetalda föräldrapenningdagarna medan pappor tog ut cirka 25 procent. 2020 stod mammorna för cirka 70 procent av de utbetalda dagarna och papporna cirka 30 procent.

Diagram som visar snitt andel uttagna föräldrapenningdagar 2019Utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går alltså långsamt. Därför har regeringen genom åren gjort justeringar för att få fler att dela på ansvaret. 1995 kom den så kallade mamma- eller pappamånaden. Då reserverades en månad av föräldrapenningen till vardera föräldern. 2002 infördes den andra reserverade månaden och från och med 2016 är tre månader reserverade för vardera föräldern.

Bättre förutsättningar för jämställt uttag

Det finns många fördelar med att dela lika på föräldrapenningdagarna. Att dela lika bidrar till att båda föräldrarna får bättre förutsättningar för att utveckla sina karriärer, en starkare förankring på arbetsmarknaden högre lön och bättre pension.

Under föräldraledigheten förstärks många beteenden, till exempel vem som städar, tvättar, handlar, lagar mat och köper kläder till barnen. Den som har varit föräldraledig längst fortsätter ofta att göra det mesta av hushållsarbetet även efter föräldraledigheten. Det innebär att många kvinnor, för det är oftast kvinnor, dubbeljobbar, vilket ökar risken för sjukskrivning.

Hur delar ni på Föräldraledigheten?

30 sekunder

Olika par pratar om hur de delar på föräldraledigheten.

Vanliga frågor

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att uppmuntra till att dela lika och att informera om eventuella konsekvenser av olika val som föräldrar gör när det gäller föräldraledighet och vab.

Vi talar inte om för er föräldrar hur ni ska använda era föräldrapenningdagar, utan informerar er så att ni kan göra medvetna val.

Nej, självklart är män inte sämre föräldrar än kvinnor. Det är fullt möjligt att ha en bra relation med och ta stort ansvar för sitt barn även om man inte är föräldraledig.

Däremot visar undersökningar som vi har gjort att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Alltså påverkar fördelningen av föräldraledigheten hur ansvaret för barnet fördelas mellan föräldrarna.

Föräldraförsäkringen är flexibel och ni kan fördela dagarna som ni vill, förutom de dagar som är reserverade för varje förälder.

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att informera om eventuella konsekvenser av att inte dela lika på föräldraledigheten. Det beror dels på att arbetsmarknaden ännu inte är jämställd när det gäller föräldraledighet, dels på att FN:s barnkonvention säger att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar (artikel 9), samt att båda föräldrarna har ett ansvar för barns uppfostran och utveckling (artikel 18).

Arbetsgivare med kollektivavtal betalar ofta ut en så kallad föräldralön, något som många föräldrar inte känner till. Föräldralönen täcker en del av inkomstbortfallet när man är föräldraledig. På så sätt skulle många familjer tjäna på att dela mer lika, även om en av er tjänar mer än den andra. Dessutom visar statistiken från Försäkringskassan att kvinnor tar ut merparten av föräldrapenningen, även om de tjänar mer.

Om du vill räkna på just din ekonomi så finns det ett planeringsverktyg på Mina sidor eller i Föräldrakollen.

Vi förstår att inte alla enskilda föräldrar kan dela jämställt på föräldrapenningen. Det ser olika ut i olika familjer. Vi tror dock att många fler än idag skulle kunna dela mer lika på föräldrapenningen och att alla vinner på det, speciellt barnen. Vår statistik visar också att de reserverade månaderna har inneburit att uttaget av föräldradagar har blivit mer jämställt.

Eftersom kvinnor tar den största delen av föräldraledigheten och dessutom i högre grad arbetar deltid när barnen är små, är de borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Det gör bland annat att kvinnor har sämre löneutveckling och sämre möjligheter att göra karriär.

Ja, det stämmer. Kvinnor får i genomsnitt 5 500 kronor mindre i pension per månad än män. Det beror inte bara på grund av längden på föräldraledigheten, utan också på att kvinnor både vabbar och jobbar deltid oftare.

Självklart är vi medvetna om att familjer ser olika ut. Tyvärr har vi för lite statistiskt underlag för att dra slutsatser av hur uttaget av föräldrapenning ser ut i samkönade par. Vi tror dock att många föräldrapar, oavsett kön, vinner på att dela föräldradagarna mer lika.

Vi är medvetna om att det finns familjer där kvinnor tjänar mer än män. Men statistiken visar att kvinnor som grupp har 86 procent av mäns lön, även om vissa kvinnor naturligtvis tjänar mer.