E-identitet för offentlig sektor – Efos

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma inloggningstjänsten E-identitet för offentlig sektor – Efos. Efos ger säker inloggning för statligt anställda.

Efos använder tillitsramverk från Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, vilket ger en hög säkerhet. Efos erbjuder också mobila certifikat, som mobilt bank-id, för de myndigheter som använder tjänsten.

Styrande dokument, certifikatspecifikationer m.m. för Efos hittar du här https://repository.efos.se/


Senarelagd driftsättning av Efos 1.0 med anledning av Corona/Covid -19

Styrgruppen för Efos-projektet har beslutat att senarelägga driftsättningen av Efos 1.0. Beslutet har tagits mot bakgrund av Covid-19 och de konsekvenser som kan uppstå p.g.a. den i samband med driftsättningen och/eller den första tiden i drift.

Styrgruppen beklagar detta beslut och poängterar att det inte har med bristande kvalitét att göra, utan att det är en ren riskhantering.

Projektet kommer initiera arbetet med att planera in två alternativa driftsättningstillfällen, ett före semestrarna och ett efter sommaren.För mer information

Vill du veta mer om Efos och om samverkan med Försäkringskassan kring tjänstelegitimationer för statligt anställda kontaktar du:

Helena Hörnfeldt
helena.hornfeldt@forsakringskassan.se
010-114 77 02

MCA lever vidare för befintliga användare

Föregångaren till Efos hette MCA och den tjänsten har fortfarande anslutna organisationer. Vill du ha mer information om

MCA kan du besöka https://www.myndighetsca.se/