Pressmeddelande

Försäkringskassan

Stockholm 27 december 2016

Sjukpenningtalet för november 2016

Försäkringskassan redovisar varje månad nyckeltal för sjukförsäkringen.
Redovisningen utgår från regeringens mål om att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.  

Sjukpenningtalet har historiskt varierat väldigt kraftigt. Sedan 2010 har det ökat med 80 procent. Sjukpenningtalet ökar inte längre utan har nu legat på samma nivå sedan juli 2016.  Sjukpenningtalet ligger 0,4 dagar under banan för att nå målet om 9,0 dagar vid utgången av 2020.

- Årsinflödet i nya sjukskrivningar har legat oförändrat runt ca 600 000 sjukfall under de senaste 12 månaderna och fler sjukfall avslutas under det första sjukskrivningsåret. Samtidigt ökar sjukfall längre än 2 år, vilket motverkar den i övrigt positiva utvecklingen, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.  

Här hittar du mer information om vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 dagar, sjukpenningtal, andra nyckeltal och publikationer gällande sjukförsäkringen.

Tabellbilaga bifogas pressmeddelandet.


  Fakta  

  • Sjukpenningtalet i november 2016 är 10,8 dagar vilket är 0,4 dagar högre än ett år tidigare och oförändrat jämfört med oktober 2016   
  • Ohälsotalet i november 2016 är 27,8 dagar vilket är 0,2 dagar lägre än ett år tidigare och 0,1 dagar lägre än jämfört med oktober 2016   
  • Antalet pågående sjukfall var i september 188 633 2016  varav 68 491 hade pågått i mer än ett år


Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.  
Vad är delningslänkar?