Pressmeddelande

Försäkringskassan

Stockholm 05 januari 2017

22 nya Mötesplatser för nyanlända öppnas

Nu tar Försäkringskassan tillsammans med berörda myndigheter, ytterligare steg i arbetet med att förenkla den nyanländes initiala etableringsprocess. Detta sker genom fortsatt utveckling av samverkansprojektet Mötesplatser och information som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, har bedrivit sedan 2014. Under 2015 genomförde aktörerna tillsammans ett pilotprojekt och finns i dagsläget igång på fem orter: Ljusdal, Norrköping, Gävle, Växjö och Helsingborg. Nu växlas arbetet upp genom att 22 nya Mötesplatser startas på nya orter, med start den 10 januari 2017.

– Jag är oerhört glad över att vi nu går in i nästa steg i arbetet med Mötesplatser. Vi vet att projektet förenklar den nyanländes initiala etableringsprocess genom att hen får träffa alla myndigheter vid ett tillfälle på ett och samma ställe. Min förhoppning är att de nya Mötesplatserna uppvisar lika goda resultat som de som redan finns på plats, säger Elisabeth Hultengren, försäkringsdirektör och t.f. chef för avdelningen Gemensamma kundfrågor på Försäkringskassan.

En utvärdering visar att projektet Mötesplatser är framgångsrikt. Dels handlar det om att de nyanlända upplever trygghet och kontroll över sin egen situation, dels att de aktuella stegen i etableringsprocessen tar kortare tid. Projektet har kunnat förkorta ledtiden från 3-4 veckor till 4 timmar.

Här öppnas de nya Mötesplatserna:

Borlänge           Servicekontoret, Besöksadress: Stationsgatan 2-4. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Charlotte Johansson – 010- 579 91 81

Kalmar              Servicekontoret, Malmbrogatan 12. Öppnar 12 jan.
Kontaktperson: Sara Lövström - 010-572 22 25

Södertälje        Servicekontoret, Nygatan 20-22. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Catrine Haraldsson - 010-579 91 32

Borås                 Servicekontoret, Torggatan 23. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Nicklas Johansson - 010-579 91 64

Luleå                 Servicekontoret, Nygatan 22. Öppnar 12 jan.
Kontaktperson: Anna Hedin - 010 119 44 86

Trollhättan      Arbetsförmedlingen, Kungsgatan 49. Öppnar 12 jan.
Kontaktperson: Anna Berneland - 010-579 91 60

Eskilstuna        Eskilstuna kommun, Alva Myrdals gata 5. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Sonia Thor - 010-57 99 414

Karlskrona       Integrationscentrum, Östra Köpmansgatan 31. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Eva Robertsson - 010-111 33 36

Uppsala            Servicekontoret, Kungsängsgatan 43. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Lisa Walker - 010-579 93 27

Göteborg         Servicekontoret, Rosenlundsplatsen 5. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Alexander Widell - 010-579 97 05

Karlstad            Servicekontoret, Våxnäsgatan 10. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Linda Ludvigsson - 010- 119 43 15

Västerås           Servicekontoret, Stora gatan 33. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Katarina Gocic - 010-111 33 39

Botkyrka/
Hallunda          Servicekontoret, Hallunda Torg. Öppnar senare i vår.
                          Kontaktperson:Helen Tyko Wene - 010-111 33 38

Kristianstad     Servicekontoret, Spannmålsgatan 3. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Eva Persson - 010-111 33 37

Örebro             Servicekontoret, Slottsgatan 10. Öppnar 12 jan.
Kontaktperson: Anna Larsson - 010-119 43 56

Halmstad         Servicekontoret, Skansgatan 1 E. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Ardian Mazreku - 010-579 91 62

Skellefteå         Servicekontoret, Kanalgatan 77. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Sofia Sandström - 010-119 44 85

Östersund        Servicekontoret, Storgatan 46. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Anders Ödlund - 010-576 05 09

Jönköping        Servicekontoret, Barnarpsgatan 62. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Nina Albers - 010-579 95 14

Sundbyberg    Servicekontoret, Sturegatan 16 A. Öppnas senare i vår.
Kontaktperson: Libbie Lindahl - 010-579 98 22

Malmö             Servicekontoret, Kattsundsgatan 7. Öppnar 10 jan.
Kontaktperson: Patrik Forsgren - 010-579 93 91

Sundsvall         Servicekontoret, Storgatan 49-51. Öppnar 11 jan.
Kontaktperson: Anders Ödlund - 010-576 05 09


De lokala kontaktpersonerna är tillgängliga för media.  

Så här går ett möte till på Mötesplatserna

  1. Migrationsverket kallar nyanlända som fått uppehållstillstånd till ett delgivningssamtal på servicekontoret. Där möter en handläggare och en tolk upp. När mötet är klart följer handläggaren kunderna till nästa möte i kedjan.
  1. Arbetsförmedlingen tar emot den nyanlända och ett första etableringssamtal genomförs. Samtalet består bland annat av kartläggning av tidigare erfarenheter, översättning/bedömning av betyg och intyg samt ansökan om etableringsersättning.
  1. Servicekontoret stöttar den nyanlända att fylla i anmälan om Flyttning till Sverige (ansökan om svenskt personnummer), därefter skickas ansökan vidare till handläggare inom Skatteverket som fattar beslut. Den nyanlända får information om att söka id-kort när beslut om personnummer har kommit, vad det kostar och vilka handlingar som krävs vid ett utfärdande av id-kort. Servicekontoret informerar om socialförsäkringsförmåner som kan bli aktuella för den nyanlända och dennas livssituation och stöttar vid eventuella ansökningar.
  1. I mötet med kommunen kan den nyanlända få information om och hjälp med att ställa sina barn i kö för skola och förskola. Om behov finns kan den nyanlända ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen erbjuder även den nyanlända svenska för invandrare (SFI) och övrig service som alla invånare kan ta del av.
  1. Den nyanlända räknas nu som inskriven i Sverige, även om personen fortfarande väntar på att få sitt personnummer från Skatteverket, och Arbetsförmedlingen har huvudansvaret.

Fakta

Den 28 juli 2016 fick Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ett regeringsuppdrag att fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända. Regeringen har beslutat att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att fortsätta arbetet till och med den 31 december 2017. Redovisning av resultatet ska ske till respektive departement senast den 28 februari 2018.


Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 13 000 medarbetare.


Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.
Vad är delningslänkar?