Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

If you fall ill (Om du blir sjuk)

Send your medical certificate electronically – it is quick, simple and safe! Your doctor may now submit your medical certificate electronically to Försäkringskassan.

Information in more detail

Send your medical certificate electronically – it is quick, simple and safe (Elektroniskt läkarintyg) (pdf 8 kB, opens new window)

Sickness benefit (Sjukpenning) (pdf 75 kB, opens new window)

Time-limitation of sickness benefit (Tidsbegränsad sjukpenning) (pdf 17 kB, opens new window)

Sickness compensation (Sjukersättning) (pdf 87 kB, opens new window)

Work with sickness compensation (Arbete och sjukersättning) (pdf 32 kB, opens new window)

Activity compensation (Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) (pdf 68 kB, opens new window)

Activity compensation - for extended schooling (Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång) (pdf 21 kB, opens new window)

Activity compensation - activities when receiving activity compensation (Aktiviteter vid aktivitetsersättning) (pdf 17 kB, opens new window)

Activity compensation - income-related compensation (Aktivitetsersättning - inkomstrelaterad ersättning) (pdf 24 kB, opens new window)

Activity compensation - in the form of guarantee benefit (Aktivitetsersättning i form av garantiersättning) (pdf 25 kB, opens new window)

Health care in Sweden for foreign students (Sjukvård i Sverige för utländska studenter) (pdf 42 kB, opens new window)

When you need Dental care (När du behöver tandvård) (pdf 2,14 Mb, opens new window)

Illness when temporarily abroad (Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands) (pdf 67 kB, opens new window)

Illness when living abroad (Sjuk vid bosättning utomlands) (pdf 63 kB, opens new window)