Privatperson

Direktlänkar

Cookies
Försäkringskassan uses cookies to enhance and personalise your visit to our website. By clicking the "I accept buttons", you agree to the use of cookies. To use "Mina sidor" and some other features, you need to accept cookies. Read more about cookies

I accept

Nödvändig vård

Nödvändig vård i Sverige

En EU/EES-medborgare har rätt att få nödvändig vård i Sverige. Den enskilde kan:

  • ha europeiskt sjukförsäkringskort som den visar upp för vårdgivaren – då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • ha ett provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp ID-handlingar och styrka att han/hon är bosatt i ett annat Nordiskt land- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • betala hela vårdkostnaden och ansöker om ersättning i efterhand i den medlemstat där han eller hon är försäkrad för vårdförmåner
  • visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i ett annat EU/EES-land eller Schweiz - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.

Nödvändig vård utomlands

En person som är försäkrad för vårdförmåner i Sverige har rätt att få nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Den enskilde kan

  • ha europeiskt sjukförsäkringskort som den visar upp för vårdgivaren- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • ha ett provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort - då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • visa upp ID-handlingar och styrka att han/hon är bosatt i Sverige om han/hon söker vård i ett annat Nordiskt land- då betalar kund en vanlig patientavgift, övriga kostnader regleras mellan berörda institutioner.
  • betala hela vårdkostnaden och ansöker om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan

När en person får nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med ett EU-kort regleras kostnaderna för den vården mellan Försäkringskassan och den behöriga institutionen på vistelseorten.

Hur känner du igen olika EU-kort (länk till EU-kommissionen) (www.ec.europa.eu, öppnar nytt fönster)

Om du är privatperson och har fått nödvändig vård eller vill beställa ett EU-kort så kan du läsa mer om dina rättigheter här:

Beställa EU-kort

Läs mer

Du kan läsa om vad EU-kortet innebär för dig som arbetar inom vården och som kommer i kontakt med patienter som tillfälligt vistas i Sverige i handledningen Vård av personer från andra länder.

Vård av personer från andra länder (länk till Sveriges kommuner och landsting) (www.skl.se, öppnar nytt fönster)

Europeiska sjukförsäkringskortet - EU-kortet - information för privatpersoner (pdf 98 kB, öppnar nytt fönster)