Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Om du behöver tandvård

Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är.

  • Från och med det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 29 år är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Läs mer om tandvårdsbidraget

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare.

Läs mer om högkostnadsskyddet

Särskilt tandvårdsbidrag 

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. 

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring.

Läs mer om särskilt tandvårdsbidrag

Broschyr

Vi har en broschyr som ger övergripande information i det här ämnet. Den kan du ladda ner här:

4019 Om du behöver tandvård (pdf 497 kB, öppnar nytt fönster)