Pension

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen

Från och med den 1 januari 2010 har Pensionsmyndigheten övertagit ansvaret för följande förmåner:

  • Ålderspension,
  • Efterlevandepension
  • Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan).
  • Särskilt bostadstillägg för pensionärer
  • Äldreförsörjningsstöd
  • Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
  • Särskilt pensionstillägg
  • Hustrutillägg

Har du en av dessa förmåner är det Pensionsmyndigheten du ska vända dig till. Du ska också vända dig dit om du har frågor om din utbetalning eller om du söker övrig information om din pension. 

Undantaget är om du vill ändra ditt bankkonto för utbetalning av pension. Det gör du här på Försäkringskassans webbplats genom att logga in på Mina Sidor. Där väljer du Mina Uppgifter och ändrar dina uppgifter under Konto för utbetalning.)

Kontakta Pensionsmyndigheten

Du kan besöka Pensionsmyndighetens webbplats eller ringa till Pensionsmyndigheten på telefon 0771-776 776
 

Besök Pensionsmyndighetens webbplats (pensionsmyndigheten.se öppnas i nytt fönster