Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Kundundersökningar

Försäkringskassans Kundundersökning 2015

Försäkringskassan har varje år sedan 1997 genomfört en undersökning bland kunder. Syftet med undersökningen är att få veta vad de tycker om Försäkringskassan och att ta reda på vilka förbättringsområden som finns.

Liksom i tidigare års undersökningar svarar kunderna på riktade frågor om den del av Försäkringskassan som de haft direkt kontakt med. Undersökningar görs specifikt för Kundcenter, Lokala försäkringscenter och Nationella försäkringscenter, dvs. de olika delar inom Försäkringskassan som kunden möter. Dessutom görs en undersökning med övergripande frågor om Försäkringskassan på myndighetsnivå.

Svara på internet

I brevet som skickats ut till berörda kunder finns användarnamn och lösenord.

Länk till kundundersökning (öppnar nytt fönster)

Anonymitet

Svaren från en kund kan inte användas i handläggningen eller i kontrollsyfte.  Det beror på att det inte går att koppla ihop en person med ett visst svar. Vi kan bara veta om en person har besvarat enkäten eller inte.

Om du har svarat men ändå får en påminnelse

Vi skickar en påminnelse till dem som inte har svarat på enkäten. Ibland kan det hända att vi skickar ut en påminnelse av misstag, till exempel för att postgången är försenad. Om du skulle få en påminnelse trots att du redan har svarat kan du helt enkelt kasta påminnelsen.

Vilka får enkäten?
Enkäter skickas till ett urval av personer som har haft kontakt med Försäkringskassan.  De ska antingen ha ringt Kundcenter, haft kontakt med en handläggare eller fått en utbetalning eller ett beslut under perioden.

Försäkringskassan har fått uppgifter om dem som har ringt till Kundcenter och lämnat sitt personnummer i talsvaret genom telefonoperatören. Information om övriga kontakter i de ärenden som hanteras av Försäkringskassan finns i våra register.

Det går att svara på Internet
Den som vill och har möjlighet kan svara på enkäten ovan. Där erbjuds dessutom möjligheten att besvara enkäten på engelska, arabiska, bosniska eller somaliska. Det finns mer information om det i brevet som skickas ut tillsammans med enkäten.

Påminnelser
Försäkringskassan skickar påminnelser till dem som inte har svarat på enkäten vid en viss tidpunkt. Ibland kan det hända att en påminnelse skickas trots att kunden redan har svarat. Detta beror oftast på att påminnelsen och inskickat enkätsvar går om lott. Om detta skulle ske kan kunden kasta påminnelsen.

Vad gör Försäkringskassan med resultaten?
När svaren har kommit in till Försäkringskassan bearbetas de maskinellt tillsammans med uppgifter som finns i Försäkringskassans register. Med hjälp av detta kan enkäten kortas ned så att kunderna slipper besvara fler frågor än nödvändigt. Resultaten av alla inkomna svar sammanställs endast på gruppnivå så att ingen koppling kan göras till enskilda individer.

Försäkringskassan garanterar att svaren inte kommer att användas i handläggningen av någons ärende eller i kontrollsyfte.

När färdiga resultat finns från undersökningen kommer de att presenteras på den här sidan. En fördjupad analys av resultaten görs i en rapport som kommer att finnas här på Försäkringskassans webbplats.

Kontaktpersoner
Rosa Fiorito, KS, VO Kundfrågor, Karin Ringman, KS, VO Kundfrågor eller Henrik Lindholm, avdelningen för Analys och Prognos.

 

 


Försäkringskassans Kundundersökning 2013

Observera att Kundundersökningen 2013 är avslutad.

Här kan du läsa information om den avslutade undersökningen.

Läs mer

Observera att Kundundersökningen 2013:1 och 2013:2 är avslutade. Här kan du läsa information om de avslutade undersökningarna.
Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 (pdf 358 kB, öppnar nytt fönster)
Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 (pdf 327 kB, öppnar nytt fönster)

Försäkringskassan genomför nu en undersökning bland ett urval av sina kunder. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vår service uppfattas och vad vi kan förbättra.

Det går att svara via internet

I brevet som skickats ut till berörda kunder finns användarnamn och lösenord.

Länk till kundundersökning (öppnar nytt fönster)

Anonymitet

Svaren från en kund kan inte användas i handläggningen eller i kontrollsyfte.  Det beror på att det inte går att koppla ihop en person med ett visst svar. Vi kan bara veta om en person har besvarat enkäten eller inte.

Om du har svarat men ändå får en påminnelse

Vi skickar en påminnelse till dem som inte har svarat på enkäten. Ibland kan det hända att vi skickar ut en påminnelse av misstag, till exempel för att postgången är försenad. Om du skulle få en påminnelse trots att du redan har svarat kan du helt enkelt kasta påminnelsen.

Stäng

 

Försäkringskassans Kundundersökning 2012

Observera att Kundundersökningen 2012 är avslutad.

Här kan du läsa information om den avslutade undersökningen.

Läs mer

Försäkringskassan har varje år sedan 1997 genomfört en undersökning bland kunder. Syftet med undersökningen är att få veta vad de tycker om Försäkringskassan och att ta reda på vilka förbättringsområden som finns.

Liksom i 2011 års undersökning svarar kunderna på riktade frågor om den del av Försäkringskassan som de haft direkt kontakt med. Undersökningar görs specifikt för Kundcenter, Lokala försäkringscenter och Nationella försäkringscenter, dvs. de olika delar inom Försäkringskassan som kunden möter. Dessutom görs en undersökning med övergripande frågor om Försäkringskassan på riksnivå.

Vilka får enkäten?

Enkäter skickas till ett urval av personer som har haft kontakt med Försäkringskassan under perioden mitten av februari till slutet av mars 2012. De ska antingen ha ringt Kundcenter, haft kontakt med en handläggare eller fått en utbetalning eller ett beslut under perioden. Totalt får ca 16 000 personer en enkät.

Försäkringskassan har fått uppgifter om dem som har ringt till Kundcenter och lämnat sitt personnummer i talsvaret genom telefonoperatören. Information om övriga kontakter i de ärenden som hanteras av Försäkringskassan finns i våra register.

Det går att svara på Internet

Den som vill och har möjlighet kan svara på enkäten via Internet. Där erbjuds dessutom möjligheten att besvara enkäten på engelska, arabiska, bosniska eller somaliska. Det finns mer information om det i brevet som skickas ut tillsammans med enkäten.

Påminnelser

Försäkringskassan skickar påminnelser till dem som inte har svarat på enkäten vid en viss tidpunkt. Ibland kan det hända att en påminnelse skickas trots att kunden redan har svarat. Detta beror oftast på att påminnelsen och inskickat enkätsvar går om lott. Om detta skulle ske kan kunden kasta påminnelsen.

Vad gör Försäkringskassan med resultaten?

När svaren har kommit in till Försäkringskassan bearbetas de maskinellt tillsammans med uppgifter som finns i Försäkringskassans register. Med hjälp av detta kan enkäten kortas så att kunderna slipper besvara fler frågor än nödvändigt. Resultaten av alla inkomna svar sammanställs endast på gruppnivå så att ingen koppling kan göras till enskilda individer.

Försäkringskassan garanterar att svaren inte kommer att användas i handläggningen av någons ärende eller i kontrollsyfte.

När färdiga resultat finns från undersökningen kommer de att presenteras på den här sidan. En fördjupad analys av resultaten görs i en rapport som kommer att finnas på Försäkringskassans webbplats.

Kontaktpersoner

Helén Nilsson, enheten för Kundfrågor eller Henrik Lindholm, avdelningen för Analys och Prognos.

Stäng