Handikappersättning

Guiden för dig med funktionsnedsättning

Handikappersättning är pengar du kan få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader.

 

Om handikappersättning

Här får du veta vad handikappersättning är, vem som kan få det och hur mycket pengar du kan få.

 

Ansök om handikappersättning

Hur du ansöker om handikappersättning.

 

Efter att du har ansökt

När dina pengar kommer och hur du hanterar ditt ärende efter att du har ansökt.

Vad är delningslänkar?