Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Bilstöd

Nyhet - reglerna för bilstöd har ändrats

Från och med den 3 april 2014 inför vi nya rutiner när det gäller anpassningsbidrag inom bilstöd. För dig som vill ansöka om anpassningsbidrag innebär det att 

  • du bör skicka in minst två offerter för anpassningar som du vill göra
  • vi kommer att utreda om kostnaden för anpassningarna är rimlig.

Frågor och svar om de nya reglerna

Läs mer

Varför inför Försäkringskassan de nya rutinerna?

Vi har granskat hur hanteringen av anpassningsbidrag fungerar. Granskningen visar att vi behöver förtydliga hur kostnaderna ska vägas in när anpassningsbidraget bestäms.

Jag har haft bilstöd tidigare – omfattas jag också av den nya hanteringen?

Ja, den nya hanteringen av anpassningsbidrag gäller för alla ansökningar som kommer in till oss från och med den 3 april 2014.

Jag har en omattande funktionsnedsättning och har svårt att ta mig till olika företag. Måste jag ta in flera offerter?

Nej, det är inget krav på att skicka in flera offerter. Men vi vill ändå uppmuntra dig att göra det. Genom att träffa flera anpassningsföretag får du möjlighet att se och pröva vilka olika anpassningar finns och som kan passa för dig.

Vad händer om jag bara lämnar in en offert?

Om du bara lämnar in en offert kommer vi att se om det behövs ytterligare utredning innan vi kan fatta beslut om anpassningsbidraget. Om vi bedömer att det behövs, kommer vi själva att be om en prisuppgift från ett annat anpassningsföretag. Men i så fall kontaktar vi dig i förväg.

Det här kommer att innebära att jag måste resa till ytterligare ett anpassningsföretag. Ersätter ni mina kostnader för det?

Ja, vi kan ersätta kostnader för resa och boende.

Om jag lämnar in två offerter – kan jag vara säker på att få anpassningsbidrag för en av dem?

Nej. Även om du skickar in två eller flera offerter bedömer vi fortfarande om kostnaden för anpassningarna är rimlig. Men du ska självklart alltid få ditt behov av anpassning uppfyllt.

Vad händer om min anpassning går sönder eller behöver justeras? Måste jag ha två offerter då också?

Nej, vid reparationer, justeringar eller kompletteringar av en tidigare beviljad anpassning behöver du inte komma in med fler offerter.

Jag behöver en väldigt speciell anpassning som det bara finns ett företag som kan göra. Måste jag ändå ha två offerter?

Nej, du måste inte skicka in två offerter om det bara finns ett företag som kan göra den anpassning som du behöver. Det gäller också om du behöver en mycket individuell och avancerad anpassning.

Jag hittar inte svaret på min fråga här - vart ska jag vända mig?

Du som har en personlig handläggare vänder dig till honom eller henne. Det går också bra att kontakta vårt kundcenter på 0771-524 524.

Stäng

 

Vad är bilstöd?

Bilstödet består av fyra olika bidrag. Du kan få bidrag för att

  • köpa bil – grundbidrag och anskaffningsbidrag
  • ändra en bil – anpassningsbidrag
  • ta körkort – bidrag till körkortsutbildning.

Vem har rätt till bilstöd?

Du kan få bilstöd om du

  • har en bestående funktionsnedsättning
  • eller har ett barn med bestående funktionsnedsättning
  • tillhör någon av bilstödets fem bidragsgrupper
  • bor i Sverige och inte arbetar i något annat land.

 

Information om vilka de fem bidragsgrupperna är hittar du i den fördjupade informationen Bilstöd längre ner på sidan.

En funktionsnedsättning räknas som bestående om det är troligt att det finns kvar i minst nio år framåt.

För att få bilstöd måste du ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå av och på bussar och tåg. Svårigheterna kan bero på olika saker. Det kan vara smärtor, andningssvårigheter, minskad rörelse­förmåga, dålig balans och magproblem.

Men en visst funktionsnedsättning eller en viss diagnos ger dig inte automatiskt rätt till bilstöd. En till­synes likvärdigt funktionsnedsättning kan ge en person stora förflyttningssvårigheter, medan en annan klarar sig bra på egen hand trots sin funktions­nedsättning.

Hur gör man för att få bilstöd?

Du ansöker om bilstöd på en särskild blankett som finns att ladda ner här på sidan. Du kan få hjälp med att fylla i ansökan genom att kontakta vårt Kundcenter 0771-524 524. När din ansökan kommit till Försäkringskassan skickas ett brev hem till dig som talar om att vi tagit emot din ansökan.

När du ansöker om bilstöd ska du skicka med ett utlåtande från din läkare där hon eller han beskriver din eller ditt barns funktionsnedsättning och vad det ger för förflyttningssvårigheter. Läkaren ska även bedöma om din funktionsnedsättning kommer att bestå under åtminstone nio år.

Om du ska köra bilen själv ska utlåtandet innehålla uppgift om att du har medicinska förutsättningar för att köra bil.

Beslut före bilköp

Du kan inte få grund-eller anskaffningsbidrag för en bil som du köpt innan du fått beslut om bilstöd.

Försäkringskassan gör en utredning

För att avgöra om du har rätt till bilstöd och i så fall hur mycket, utreder Försäkringskassan ditt ärende. Utredningen bygger på vad som står i ansökan, läkarutlåtandet och eventuella andra underlag som skickats in eller som redan finns hos Försäkringskassan. Vanligen tar handläggaren kontakt med dig så att ni tillsammans kan prata om dina eller ditt barns svårigheter och behov.

Så snart beslutet är klart skickas det hem till dig.

Hur betalas pengarna ut?

Du väljer själv till vem pengarna ska betalas ut. Försäkringskassan behöver en skriftlig begäran om till vilket konto utbetalningen ska ske. 

Tänk på att bilstödet är ditt personligen, även om du väljer att utbetalningen ska ske direkt till bilförsäljaren eller anpassningsföretaget. Det är du som köper bilen även om du har fått pengarna från Försäkringskassan. Försäkringskassan har ingen koppling till vare sig bilförsäljaren eller anpassningsföretaget.

Innan Försäkringskassan betalar ut bilstödet behövs en faktura som är ställd till och undertecknad av dig. Det går också bra med ett skriftligt avtal om att du ska genomföra affären. Sker utbetalning mot avtal måste du skicka in kopia på betald faktura eller kvittot senast sex månader efter utbetalning. Har du fått för mycket pengar måste du betala tillbaka mellanskillnaden.

Fördjupad information

Mer information om bilstöd och hur du anpassar din bil för dig eller ditt barn finner du också i ”modellen för dig” och ”åka säkert”.
Du hittar informationen på Statens väg- och transportforskningsinstituts hemsida: www.vti.se och trafikverkets hemsida www.trafikverket.se