Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Assistansersättning

Vad är personlig assistans?

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. 

Personlig assistans för de grundläggande behoven innebär hjälp med att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt, eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Vem kan få assistansersättning?

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt, kan du få assistansersättning. Du måste också tillhöra någon av följande grupper:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

 

Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i ditt dagliga liv.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning.

Hur stor är ersättningen?

Regeringen beslutar varje år om ett schablonbelopp för assistansersättning. År 2014 är beloppet 280 kronor per timme. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om ett högre belopp. Det högsta beloppet 2014 är 314 kronor.

Särskilda skäl kan till exempel vara att du behöver en assistent med särskild utbildning som kräver mer betalt än vad schablonbeloppet räcker till.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan. Du behöver inte använda dig av någon särskild blankett. Det är bra om du skickar med medicinska underlag med ansökan.

Vill du använda blanketter för att ansöka om assistansersättning finns de längre ner på sidan.  Du kan också beställa blanketter på 020-524 524. Kontakta Försäkringskassan om du behöver hjälp med din ansökan.

Kommunen kan också anmäla till Försäkringskassan att du behöver assistansersättning. Då behöver du inte göra någon ansökan, utan Försäkringskassan kontaktar dig för att samråda med dig om vilken hjälp du behöver.

Mer information om ansökan och beslut om assistansersättning

Fördjupad information:

Assistansersättning (pdf 90 kB, öppnar nytt fönster)

Om du vill veta mer om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan du läsa mer på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

Inspektionen för vård och omsorgs webbplats (öppnar i nytt fönster)

Du som är arbetsgivare eller assistansanordnare och vill veta mer om arbetsmiljö eller skatteregler kan läsa mer på Arbetsmiljöverkets och Skatteverkets webbplatser

Arbetsmiljöverkets webbplats (öppnar i nytt fönster)
Skatteverkets webbplats (öppnar i nytt fönster)