Assistansersättning för vuxna Actions
Loading...

Assistansersättning för vuxna

Text Assistansersättning Actions
Loading...

Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

Kan jag få assistansersättning?

I guiden för dig med funktionsnedsättning kan du genom att svara på några frågor om din situation enkelt se om du kan ha rätt till assistansersättning.

Guiden för dig med funktionsnedsättning.

Du kan få personlig assistans om

 • du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten
 • du inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

Du kan arbeta i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan arbeta i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig som:

 • arbetar som sjöman
 • är utsänd av en svensk arbetsgivare till ett annat land eller är utsänd av en utländsk arbetsgivare till Sverige är diplomat
 • arbetar i två eller flera länder
 • är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land
 • arbetar som flygande personal
 • är kontraktsanställd inom EU
 • har fått dispens att tillhöra svensk socialförsäkring.
 

Du kan inte få personlig assistans när det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution. Om du blir inlagd på sjukhus en kortare tid så måste det finnas särskilda skäl för att du ska få ersättning, till exempel att du behöver hjälp av någon som känner dig väl.

Hur fungerar assistansersättning?

Du väljer vem som ska anordna assistansen. Det kan vara kommunen, ett kooperativ eller ett assistansföretag. Du kan också välja att själv vara assistansanordnare och anställa dina assistenter. Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen är 288 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Det kallas förhöjt timbelopp och den högsta ersättningen är 323 kronor per timme.

Hur ansöker jag?

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka hos Försäkringskassan.

1. Be om ett läkarutlåtande

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

2. Ansök på Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att ansöka. Eftersom vi alltid erbjuder ett personligt möte så gör det inget om din ansökan är kortfattad eller om någonting saknas.

3. Skicka in läkarutlåtandet

Skicka ditt läkarutlåtande till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

4. Handläggaren kontaktar dig och bokar ett möte

Din personliga handläggare kontaktar dig inom en vecka och bokar in ett personligt möte. På mötet pratar ni om vilken slags hjälp du behöver och hur mycket. Mötet kan antingen vara hemma hos dig eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer till mötet som stöd, till exempel en familjemedlem.

5. Du får ett beslut

Du får ett beslut inom 4 månader från att din ansökan har kommit in.

Om du redan har fått personlig assistans och det har funnits en kostnad för den innan du fått ditt beslut om assistansersättning, ska du under tiden som vi handlägger din ansökan redovisa assistansen till Försäkringskassan.

Du redovisar assistansen genom att lämna in

 • handlingar som visar att dina personliga assistenter är anställda
 • ett avtal mellan dig och en anordnare
 • tidsredovisningar
 • räkningar

Vi måste få in redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som du började få assistans för att vi ska kunna betala ut ersättning.

 

6. Välj hur din assistans ska anordnas

Om du inte redan har gjort det ska du välja hur assistansen ska anordnas. Du kan köpa personlig assistans av en assistansanordnare, själv anställa dina assistenter eller kombinera alternativen. Du ska också bestämma om pengarna ska betalas till dig eller direkt till anordnaren. Du meddelar oss ditt val på Mina sidor.

Anordnaren måste ha tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Försäkringskassan får inte rekommendera någon speciell anordnare. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd.

Om du väljer att själv ta emot ersättningen och köpa assistansen av en anordnare behöver du kontrollera att anordnaren har F-skattsedel. Assistansföretag måste ha F-skattsedel. Kooperativ och ekonomiska föreningar måste inte det, men utan F-skattsedel blir det mer administrativt jobb för dig som får assistansen.

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration.

 

7. Skicka in avtalet

När du har valt assistansanordnare ska du skicka in ett avtal mellan dig och anordnaren till oss.

Om du har en assistansanordnare

En gång i månaden ska du skicka in blanketten

3057 Räkning, assistansersättning (150 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Blanketten måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

 

En gång i månaden ska du skicka in följande blanketter:

3059 Tidsredovisning assistansersättning (113 kB)pdf öppnas i nytt fönster

3057 Räkning assistansersättning (130 kB)pdf öppnas i nytt fönster

Blanketterna måste komma in till Försäkringskassan den 5:e i andra månaden efter den månad som räkningen gäller.

 

8. Utbetalning

Assistansersättningen betalas ut till dig eller assistansanordnaren den 20:e varje månad.

9. Meddela alltid förändringar

Ring din personliga handläggare om du

 • flyttar
 • behöver mer eller mindre assistans
 • får något annat stöd från till exempel kommunen
 • flyttar till gruppbostad
 • läggs in på sjukhus
 • behöver nya hjälpmedel
 • reser utomlands och det påverkar assistansen.

Ring så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen. Alla förändringarna kan påverka din rätt till assistansersättning. Om du får mer assistansersättning än vad du har rätt till så kan du behöva betala tillbaka pengar.

288

323

Skicka in ansökningsblanketten och läkarutlåtandet

 

Fyll i ansökningsblanketten 3062 Ansökan om assistansersättning och skicka in den till Försäkringskassan tillsammans med läkarutlåtandet. Eftersom vi alltid erbjuder ett personligt möte så gör det inget om din ansökan är kortfattad eller om någonting saknas.

3062 Ansökan om assistansersättning (92 kB)pdf öppnas i nytt fönster

 

3

4

5

blankett

 

3079 Anmälan om vilken anordnare av personlig assistans den försäkrade valt (100 kB)pdf öppnas i nytt fönster

6

7

8

Vanliga frågor

För att få högre assistansersättning ska man kunna visa att man att man har högre kostnader, till exempel därför att man behöver mycket assistans på kvällar och helger eller därför att assistenterna behöver speciell utbildning.

Ja, det går bra.

Nej, Försäkringskassan får inte rekommendera en viss anordnare. Om du vill veta mer om olika alternativ kan du besöka de här webbplatserna:

Funka Portalen (www.funkaportalen.se) öppnas i nytt fönster

Assistkoll (www.assistanskoll.se) öppnas i nytt fönster

Intressegruppen för assistansberättigade (www.intressegruppen.info) öppnas i nytt fönster

Beslut om assistansersättning gäller tills vidare. Om inget ändras behöver du inte ansöka igen. Vartannat år följer Försäkringskassan upp ditt ärende för att se om din situation har förändrats på något sätt.

Nej. Om du behöver hjälp med assistans ska du kontakta din kommun istället. De kan hjälpa till med assistans i form av till exempel hemtjänst.

Ja. Meddela din personliga handläggare att du behöver tolk på mötet.

Ingenting. Du fortsätter att få assistansersättning även efter att du fyller 65 år. Däremot kan du inte få fler timmar. Skulle ditt behov av assistans förändras och du behöver mer timmar ska du kontakta din kommun.

relaterade_lankar_assistansersattning Actions
Loading...

Relaterade länkar

banner_text_speglad_funktionsnedsattning_vuxna_guide_funktionsnedsattning Actions
Loading...