Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Aktivitetsersättning

Vad är aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Vem kan få aktivitetsersättning?

Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år som du fyller 19 till och med månaden innan du fyller 30. Som längst kan du beviljas aktivitetsersättning tre år i taget.

Din arbetsförmåga ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.

Du kan själv ansöka om aktivitetsersättning, eller så kan vi besluta att byta ut din sjukpenning mot aktivitetsersättning.

Under tiden med aktivitetsersättning 

Under tiden som du har aktivitetsersättning kommer du och din personsonliga handläggare att samarbeta för att du utifrån dina förutsättningar ska kunna delta i arbets- och samhällslivet.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ett samarbete för personer som behöver stöd för att kunna komma ut i arbetslivet. Det innebär att du som har aktivitetsersättning kan behöva träffa Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och även andra deltagare och prata om vilket stöd som finns att få. Vid mötet kan det även vara aktuellt att läkare, LSS-handläggare eller andra som du har kontakt med är med och att alla gör planeringen framåt tillsammans.

Hur mycket får jag i ersättning?

Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning.

Garantiersättning får du om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige. 

Hel inkomstrelaterad ersättning ger dig 64 procent av den genomsnittliga inkomst som du haft de senaste åren innan aktivitetsersättning beviljades. Den kallas för antagandeinkomst.

Kan jag få aktivitetsersättning när jag går i skolan?

Om du måste förlänga din skolgång på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. Det gäller studier på grund- och gymnasieskolenivå.

Vi kan i vissa fall behöva ett intyg från skolan eller ett medicinskt underlag som visar att din förlängda skolgång beror på funktionsnedsättningen.

Du kan delta i aktiviteter

Försäkringskassan erbjuder alla som har aktivitetsersättning möjligheten att delta i aktiviteter. En aktivitet kan vara att till exempel delta i en kurs, föreningsverksamhet eller en idrottsaktivitet. Aktiviteterna ska ta vara på dina möjligheter till utveckling och kan vara ett steg bland flera för att komma närmare arbetslivet.

Om du har aktivitetsersättning och vill utnyttja erbjudandet planerar du och din handläggare utifrån dina behov och önskemål lämpliga aktiviteter. Du och din handläggare kommer överens om lämpliga aktiviteter och gör tillsammans en plan för hur de ska genomföras. Försäkringskassan ansvarar för att på olika sätt underlätta för dig att delta i aktiviteterna.

Du kan i vissa fall få ekonomisk ersättning för de aktiviteter som du och din handläggare har kommit överens om. Du kan exempelvis få ersättning för idrottsaktiviteter, kursavgifter, resor eller andra kostnader som du har i samband med aktiviteterna.

Vilande aktivitetsersättning

Under tiden du har aktivitetsersättning kan du arbeta eller studera och ändå ha kvar din rätt till ersättning. Det kallas för vilande ersättning. För mer information klicka på denna länk.