Privatperson

Direktlänkar

Cookies
Försäkringskassan uses cookies to enhance and personalise your visit to our website. By clicking the "I accept buttons", you agree to the use of cookies. To use "Mina sidor" and some other features, you need to accept cookies. Read more about cookies

I accept

Beräkning av underhållsbidrag

  1. Steg 1
  2. Steg 2
  3. Steg 3
  4. Steg 4

Barnets behov Info

Föräldrarna bestämmer gemensamt vad barnet kostar att försörja.

Ange kostnader per månad.

+  
+  
+  
-
Barnets behov 0 kr/månad

Bidragsskyldig förälders förhållande

Har du egna barn som du stadigvarande bor ihop med?  
Bor du tillsammans med den andre föräldern till hemmavarande barn?  

Hjälp och information

Här får du mer information om du klickar på en i-symbol.