Webbinnehållsvisning (JSR 286)

�tg�rder
L�ser in...

Om du fått för mycket i ersättning

Skyldig betala tillbaka?

Har du fått för mycket ersättning från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet. Du kan bli återbetalningsskyldig oavsett om det är Försäkringskassan eller du själv som orsakat den felaktiga utbetalningen.

När vi upptäcker att ersättning har betalats ut felaktigt utreder vi om du är skyldig att betala tillbaka pengarna.

Ska du betala tillbaka pengarna får du ett beslut om återkrav från Försäkringskassan. I beslutet står när du senast ska betala tillbaka pengarna. Om du inte har betalat tillbaka pengarna senast på förfallodagen så får du betala dröjsmålsränta. Du betalar inte dröjsmålsränta om återkravet gäller tandvård.

Vill du dela upp återbetalningen?

Om du behöver dela upp återbetalningen av en skuld kan du skicka in blanketten ”Önskemål om avbetalningsplan” till Försäkringskassan.

Du hittar blanketten längst ner på den här sidan.

Försäkringskassan kommer att ta ställning till ditt önskemål först när beslut om återbetalning är fattat och kommer efter det kontakta dig per brev eller telefon. Om du hör av dig före förfallodagen slipper du betala uppläggningsavgift för avbetalningsplanen.

Så länge en avbetalningsplan gäller så betalar du en lägre ränta än den dröjsmålsränta som du annars får betala. Om du får en annan ersättning från Försäkringskassan kan vi dra av pengar från den ersättningen och räkna av det på skulden. Om du inte får någon ersättning från Försäkringskassan betalar du istället genom att Försäkringskassan skickar avier till dig. Du kan inte betala via autogiro. 

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar din skuld senast på förfallodagen eller hör av dig och kommer överens om en avbetalningsplan kan Försäkringskassan besluta om återbetalning av din skuld genom avdrag på utbetalning av ersättning som Försäkringskassan betalar ut till dig.

Har du ingen ersättning där avdrag enligt beslut kan göras kan Försäkringskassan ansöka om utmätning hos Kronofogdemyndigheten för att därigenom få betalt.

Har du fått för mycket utbetalt i bostadsbidrag?

För bostadsbidrag gäller flera speciella regler. Särskilt om du har skulden tillsammans med en annan person. Därför finns det en egen sida med information om vad som gäller när man fått för mycket i bostadsbidrag.

Mer information om återbetalning av bostadsbidrag

Är du missnöjd med beslutet om återkrav?

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Även om du vill begära omprövning av beslutet ska du betala skulden senast på förfallodagen för att slippa dröjsmålsränta. Skulle sedan beslutet ändras efter omprövning så betalar Försäkringskassan tillbaka de pengar du betalat in.

Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Vi måste få brevet senast 2 månader från den dag du fick beslutet.

Om du är missnöjd också med det nya beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du gå vidare till kammarrätten.